Programma's

Om de noodzakelijke transities in het zorglandschap te ondersteunen en te versnellen werkt de NVZ aan verschillende programma's. In de programma's ligt de focus op het scheppen van de nodige voorwaarden waaronder transities kunnen plaatsvinden, het ontwikkelen en verspreiden van kennis en het delen van goede voorbeelden. Ook monitoring en benchmarking horen bij de programma-activiteiten.

Er zijn 3 NVZ-programma's: Arbeidsmarkt en werkgeverschap, Digitale zorg en Zorg in de regio. In de andere programma's werkt de NVZ samen met andere partijen in de zorg.

 

Filter op

RN2Blend is een 4-jarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar gedifferentieerd verpleegkundig werk binnen ziekenhuizen en umc's.

Afbeelding
Goede zorg doen we samen - extra

Een goede behandeling past bij de persoonlijke situatie van een patiënt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Om dit mogelijk te maken werkt de NVZ, samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers samen in het landelijke programma Uitkomstgerichte zorg.

Afbeelding
Goede zorg doen we samen - extra

Dankzij de inzet van zorgprofessionals, managers en bestuurders en met behulp van allerlei protocollen in de zorg, is de zorggerelateerde schade en sterfte al aanmerkelijk gedaald. Maar om nog verder te komen, hebben we niet zozeer meer protocollen en blauwdrukken nodig, maar vertrouwen, vakmanschap en verbinding. Met het programma Tijd voor Verbinding maken we patiëntveiligheid als onderwerp bespreekbaar, leggen we contacten, delen we ervaringen en ontwikkelen we activiteiten zoals (online) ondersteuning, lezingen, conferenties en kennisuitwisseling.

Afbeelding
Laboratorium

In het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) werken patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid samen aan de bewezen beste zorg voor de patiënt. 

Afbeelding
Goede zorg doen we samen - extra

VIPP is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Patiënt & Professional. VWS heeft voor verschillende sectoren VIPP-programma’s ingericht. VIPP 5 is het programma voor instellingen van medisch specialistische zorg en audiologische centra en focust op de gestandaardiseerde uitwisseling van medische gegevens met de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en tussen instellingen onderling.