Missie

De NVZ zet zich in voor de zorg in Nederland. Dit doen we samen met onze ruim 100 leden: algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale zorginstellingen. We willen niet alleen kwalitatief de beste zorg bieden. Maar ook zorg die persoonlijk, toegankelijk en betaalbaar is.

NVZ - Goede zorg doen we samen.

Samenwerken

Meer dan ooit is duidelijk dat we goede zorg alleen samen kunnen leveren. Samen met andere zorgverleners in de regio, zodat patiënten zorg op de juiste plek krijgen. Samen met goed gekwalificeerde medewerkers, die we zeggenschap bieden, ontwikkelperspectief en respect voor hun professionaliteit. En samen met de patiënt, die regie houdt over zijn ziekte en gezondheid. Met wie we willen voorkomen dat hij zorg nodig heeft – of opnieuw nodig heeft. ‘Goede zorg doen we samen’, is dan ook de naam van onze strategie.

Innovatie 

In het streven naar de beste zorg toont de NVZ zich een actieve partner. Een aanjager, gericht op innovatie. We brengen niet alleen onze visie op goede zorg in. We ondersteunen ook de implementatie van veranderingen in de zorginstellingen. Zo concreet mogelijk en gericht op resultaat. De NVZ onderzoekt samen met de leden wat hiervoor nodig is, en past dit toe. De NVZ werkt samen met partners, en zorgt dat knelpunten en obstakels uit de weg worden geruimd. En de NVZ bundelt kennis en deelt ervaringen. Uiteraard vergeten we ook onze ‘klassieke’ rol als brancheorganisatie niet.

Betrouwbaar en transparant

We streven daarbij altijd naar samenwerking, innovatie, betrouwbaarheid en transparantie. Want alleen op die manier organiseren we de beste zorg voor de patiënt. Binnen en buiten het ziekenhuis.