Programma's

Binnen 4 NVZ-programma’s wordt gewerkt om noodzakelijke transities in het zorglandschap te ondersteunen en te versnellen. Dat gebeurt onder meer door te werken aan de voorwaarden waaronder transities kunnen plaatsvinden, door kennis te ontwikkelen en te verspreiden en door goede voorbeelden te delen. Ook monitoring en benchmarking horen bij de programma-activiteiten.

 

Filter op

Afbeelding
Goede zorg doen we samen - extra

Een stevige impuls geven aan de huidige arbeidsmarkt voor de ziekenhuisbranche. Daar werkt de NVZ aan met haar arbeidsmarktprogramma. Met als doel: een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt met voldoende toegeruste en gemotiveerde medewerkers op de juiste plek.

Afbeelding
Goede zorg doen we samen - extra

Digitalisering draagt bij aan kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg in Nederland. Het NVZ-programma Digitale zorg stimuleert en ondersteunt ziekenhuizen bij deze transformatie.

Afbeelding
Arts en verpleegkundige in gesprek

Toekomstbestendige medisch-specialistische zorg, waarbij de patiënt de juiste zorg krijgt op de plek en manier die het beste bij hem past. Met focus op eigen kracht en gezondheid, in plaats van op ziekte. Dat is waar de NVZ en haar leden aan werken met het programma JuMP: Juiste Medisch-specialistische zorg voor de Patiënt. 

Afbeelding
Goede zorg doen we samen - extra

De beste uitkomsten voor de patiënt. Dat is de kern van waardegedreven zorg. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten welke zorg de beste uitkomsten geeft, welke uitkomst past bij de patiënt, en hoe je deze kennis en informatie ophaalt en toepast in het reguliere zorgproces. Om ziekenhuizen en revalidatie-instellingen hierbij te ondersteunen, is de NVZ het programma Waardegedreven zorg (WGZ) gestart.