Programma's

Om de noodzakelijke transities in het zorglandschap te ondersteunen en te versnellen werkt de NVZ aan verschillende programma's. In de programma's ligt de focus op het scheppen van de nodige voorwaarden waaronder transities kunnen plaatsvinden, het ontwikkelen en verspreiden van kennis en het delen van goede voorbeelden. Ook monitoring en benchmarking horen bij de programma-activiteiten.

Er zijn 3 NVZ-programma's: Arbeidsmarkt en werkgeverschap, Digitale zorg en Zorg in de regio. In de andere programma's werkt de NVZ samen met andere partijen in de zorg.

 

Filter op

Afbeelding
Patiënt in gesprek met verpleegkundige Bernhoven

Hoe breng je samen beslissen in de praktijk? Welke stappen kun je zetten? Wat werkt, en wat werkt juist niet? De NVZ ondersteunt haar leden met de implementatie van samen beslissen door kennis en informatie te delen. 

Afbeelding
Goede zorg doen we samen - extra 3

In 2025 is leefstijl een integraal onderdeel van de reguliere zorg voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte. Dat hebben zorgpartijen met elkaar afgesproken in het Integraal Zorgakkoord. Om leden te ondersteunen en te inspireren om hiermee aan de slag te gaan, is de NVZ aangesloten bij de Coalitie Leefstijl in de Zorg.

Afbeelding
Goede zorg doen we samen - samenwerken

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Voor een actueel en compleet medicatieoverzicht voor iedere zorgverlener en iedere patiënt. 

Afbeelding
Goede zorg doen we samen - extra

In CZO Flex Level zetten brancheorganisaties en beroepsverenigingen zich in om ook in de toekomst veilige en goede zorg te kunnen bieden en voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te hebben - voor ziekenhuizen en umc’s, thuiszorg en verzorgingshuizen en de ambulancediensten. 

Afbeelding
Ziekenhuisgang verpleegkundigen

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap is een gezamenlijk plan van beroeps- en brancheorganisaties om de professionele zeggenschap van zorgprofessionals te verbeteren.