RN2Blend

RN2Blend is een 4-jarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar gedifferentieerd verpleegkundig werk binnen ziekenhuizen en umc's. En de betekenis daarvan voor de verpleegkundige beroepsuitoefening.

Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door een consortium van de NVZ en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), met onderzoekers vanuit het Radboudumc, UMC Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Fontys Hogescholen en het Spaarne Gasthuis.

Voor de NVZ zijn de ontwikkelkansen van verpleegkundigen onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit en continuïteit van de zorg. En met goed werkgeverschap.

Doel

Door ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg is behoefte aan een andere mix van kennis, vaardigheden en rollen van verpleegkundigen. Veel algemene ziekenhuizen en umc’s zijn daarom aan de slag gegaan met gedifferentieerd en functiegericht werken. RN2Blend wil onder meer laten zien:

  • welke veranderingen kunnen ontstaan in de praktijk en beroepsontwikkeling voor verpleegkundigen van verschillende niveaus van opleiding en ervaring, en met verschillende competenties;
  • wat het effect van gedifferentieerd werken is op bijvoorbeeld werktevredenheid en de kwaliteit van verpleegkundige zorg. 

De resultaten van het onderzoek worden daarom niet alleen wetenschappelijk gepubliceerd, maar ook breed uitgedragen en gebruikt om in de praktijk aan de slag te gaan.

Tijdlijn

RN2Blend is eind 2019 gestart in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het programma eindigt in oktober 2024.

Contact
Afbeelding
Charlotte Bel

Charlotte Bel

programmamanager RN2Blend en KiPZ
c.bel@nvz-ziekenhuizen.nl
Lees meer over