Programma Zorg in de regio

Ziekenhuizen en revalidatie-instellingen werken samen met partners in de regio aan de juiste zorg op de juiste plek. Zorgaanbieders en sociaal domein vormen één integraal zorgnetwerk voor en met de patiënt. Om mensen te helpen met passende zorg, op het juiste moment, dichtbij huis als dat kan en in het ziekenhuis als dat nodig is. Met aandacht voor een gezonde leefstijl en het voorkomen van ziekte. Dit is waar de NVZ en haar leden aan werken in het programma Zorg in de regio.

Aan de slag

De NVZ ontwikkelt samen met leden verschillende tools. Ziekenhuizen en revalidatiecentra kunnen deze tools gebruiken. 

Kijk voor een overzicht van eerder ontwikkelde tools van JuMP op de pagina Documenten & tools.

Bijeenkomsten

Ook organiseert de NVZ regelmatig bijeenkomsten over Zorg in de regio. Houdt de agenda in de gaten voor de komende bijeenkomst.
 

Over het programma

Regionale samenwerking is een brede ontwikkeling, die raakvlakken heeft met meerdere thema's binnen de zorg. Met het programma Zorg in de regio richten we ons specifiek op 4 doelen. We willen de leden van de NVZ ondersteunen, faciliteren en stimuleren bij:

 • het realiseren van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) rond regionale samenwerking en leefstijl en preventie
 • het in kaart brengen en wegnemen van belemmeringen voor samenwerking en leefstijl
 • het creëren van een solide netwerk in de regio, waarin alle partners participeren

Dit doen we door:

 • het vormen van een platform, om de leden van de NVZ te verbinden en kennis en ervaring te delen
 • het delen van inspiratie en goede voorbeelden
 • het ontwikkelen van praktische tools en handvatten
 • samen te werken: zowel met onze leden, in de regio en op landelijk niveau

Tijdlijn

Het programma Zorg in de regio loopt van 2023 tot en met 2026. De activiteiten zijn gebaseerd op de afspraken in het Integraal Zorgakkoord. 

Programma JuMP

Zorg in de regio is een vervolg op het programma Juiste Medisch Specialistische zorg voor de Patiënt (JuMP). Om Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) te versnellen heeft het programma JuMP in de periode 2018 - 2022 samen met een kopgroep van NVZ-leden in kaart gebracht welke thema’s een rol spelen bij JZOJP. Aan welke knoppen kan een organisatie draaien om de beweging JZOJP op gang te brengen of te versnellen? Dit resulteerde in de 8 bouwstenen van JuMP.

Jaarlijks hebben de leden van de NVZ gemeten hoe ver zij zijn met implementatie van deze bouwstenen. Zo werken de leden van de NVZ steeds vaker samen met huisartsen en vvt-instellingen, heeft meer dan de helft van de leden preventie-interventies ingezet en heeft een groeiend aantal leden een regioplan opgesteld met partners in de regio. Bekijk de resultaten: JuMP-scan 2019, 2020, 2021 en 2022.

Vanuit het programma JuMP ondersteunde de NVZ haar -leden met:

 • Aandacht voor betere bekostiging die aansluit bij het leveren van integrale zorg, onder meer door het op de kaart zetten van het thema gelijkgerichtheid, het promoten van de facultatieve prestatie en het onderzoeken van de mogelijkheden van de maatschappelijke businesscase.
 • Stimuleren van leiderschap door het aanbieden van masterclasses voor bestuurders en het organiseren van de 5-daagse leergang JuMP Ahead voor programmamanagers.
 • Samenwerking met landelijke partners. Zo ontwikkelde JuMP met de FMS implementatiekaarten voor aantoonbaar bewezen vormen van JZOJP, en organiseerde JuMP met ActiZ en InEen webinars over succesvolle voorbeelden van samenwerking.
 • Het stimuleren van regionale samenwerking van de leden. Zo verzamelde JuMP goede voorbeelden van samenwerking op het NVZ Kennisnet, gaf de stroomversneller regionale samenwerking praktische handvatten en heeft de NVZ met Actiz en andere partners een serious game JZOJP ontwikkeld. 
 • JZOJP gaat ook over het voorkomen van zorg of voorkomen van erger, daarom richtte JuMP zich in toenemende mate op preventie.

Sluit je aan

Deel kennis en ervaring met collega's op het NVZ Kennisnet, en sluit je aan bij één van onze werkgroepen:

Of neem contact op met het programmateam via zorginderegio@nvz-ziekenhuizen.nl.

Contact
Afbeelding
Miranda Kingma

Miranda Kingma

programmamanager Zorg in de regio
m.kingma@nvz-ziekenhuizen.nl