ZE&GG (zorgevaluatie en gepast gebruik)

In het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) werken patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid samen aan de bewezen beste zorg voor de patiënt. Daarmee is ZE&GG een programma van alle betrokken partijen in de Medisch Specialistische Zorg. Deze partijen willen dat iedere patiënt in Nederland de bewezen beste zorg krijgt. We onderzoeken welke zorg, voor welke patiënt, in welke situatie het meest effectief is. De uitkomsten van die zorgevaluaties implementeren we in de praktijk. Zo werken we samen aan de bewezen beste zorg voor iedere patiënt. De NVZ neemt actief deel aan het programma door haar leden te ondersteunen bij het toepassen van de cirkel van gepast gebruik.  

Cirkel van gepast gebruik

Er waren al veel losse initiatieven om zorg te evalueren en nieuwe kennis in de praktijk te brengen. Die verbinden we tot een samenhangend geheel, de cirkel van gepast gebruik: 

  • We agenderen gezamenlijk welke zorg we moeten onderzoeken, omdat we er nog onvoldoende over weten
  • We evalueren die zorg met een zorgevaluatie als onduidelijk is welke zorg bij een bepaalde aandoening, situatie of patiënt het beste is
  • Zodra we weten welke zorg bewezen effectieve zorg is bij een bepaalde aandoening of situatie, dan implementeren we dit op de werkvloer
  • We monitoren ook of de implementatie van die zorg in de verschillende ziekenhuizen en klinieken daadwerkelijk plaatsvindt

Zo blijven we met deze cirkel continu bestaande zorg evalueren en bewezen effectieve zorg implementeren. 

Bekijk hier meer informatie over de cirkel van gepast gebruik

Doel

Doel van het programma ZE&GG is dat in 2025 zorgevaluatie en gepast gebruik onderdeel worden van de reguliere zorg, waarbij het onbekende wordt geëvalueerd, bewezen effectieve zorg wordt geïmplementeerd en de patiënt daardoor de bewezen beste zorg krijgt. 

Daarom werkt het programma samen met patiënten, zorgaanbieders, zorgverleners, overheid en zorgverzekeraars samen aan een gemeenschappelijke manier van het evalueren van bestaande zorg.  

In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 (HLA-MSZ) hebben we samen afgesproken om gepast gebruik van medisch specialistische zorg verder te bevorderen.  

Meer informatie

Naar de website van ZE&GG.