Wie zijn lid

De NVZ heeft 103 leden: 65 algemene ziekenhuizen in Nederland, 15 revalidatiecentra en 23 categorale instellingen.