Bijeenkomsten & Trainingen

Filter op

06-10-2023
10:00 - 13:00
NVZ: Winthontlaan 1 te Utrecht

Bijeenkomst Toegankelijkheid van zorg: capaciteitsmanagement opent deuren

In de afgelopen periode is toegankelijkheid van zorg een belangrijk thema geworden, omdat de capaciteit van zorgaanbod beperkt blijkt te zijn. Capaciteitsmanagement is nodig om de beschikbare capaciteit efficiënt en effectief te gebruiken. Het geeft ook inzicht in de zorg waarvoor mogelijk andere oplossingen gezocht moet worden. Dit thema willen we als NVZ en NFU graag verder met jullie uitdiepen. 

22-09-2023
09:30 - 12:30
NVZ: Winthontlaan 1 te Utrecht

Bijeenkomst Registratie en Regelgeving Ziekenhuis Zorg

Tijdens deze bijeenkomst zal de NZa een presentatie geven over de zogenaamde ‘big bang’ waarover in zorgvisie melding is gemaakt. Dit betreft de veranderingen die nodig zijn in de bekostigingssystematiek om de zorg te faciliteren.

25-09-2023
14:00 - 17:30
NVZ: Winthontlaan 1 te Utrecht

Kennisnet LIVE! Zorg in de regio

Tijdens de bijeenkomst vertellen twee inspirerende sprekers over hun ervaring met regionale samenwerking en leefstijl en preventie.

24-11-2023
09:30 - 16:30
Jaarbeurs, Utrecht

Basiscursus Cao Ziekenhuizen

In de Basiscursus Cao leggen we de relatie uit tussen het Burgerlijk Wetboek en de Cao Ziekenhuizen. We gaan in op de structuur, de opbouw en het karakter van de Cao Ziekenhuizen. Inhoudelijk komen de manier van roosteren en regelingen met betrekking tot betaald verlof aan bod.

20-11-2023
09:30 - 16:30
Jaarbeurs (Beatrixgebouw)

Cursus Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS)

Tijdens de Cursus Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) wordt het onderscheid tussen Cao en AMS toegelicht.