Programma Digitale zorg

Digitalisering draagt bij aan kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg in Nederland, dichtbij de patiënt. Nu en in de toekomst. Het NVZ-programma Digitale zorg stimuleert en ondersteunt ziekenhuizen bij de digitale transformatie.

Doelbeschrijving

Vanuit concrete ambities ondersteunen we onze leden bij de digitale transformatie. De ambities voor 2022 zijn onder te verdelen in 3 hoofdthema's:

 • NVZ biedt een platform voor kennisdeling en het stimuleren van een datagedreven cultuur.
  • Van fax en dvd naar digitale uitwisseling van beelden en medische gegevens.
  • Beeldbeschikbaarheid bij 30 ziekenhuizen conform afsprakenstelsel Twiin.
  • 80% van de SEH’s heeft de beschikking over relevante medische gegevens en de informatie over de acute situatie van een patiënt.
 • Van fysieke poli naar blended care.
  • 30% minder fysieke poli met digitale zorg.
 • Ieder ziekenhuis biedt eind 2022 beeldbellen en minimaal 1 vorm van telemonitoring aan.
  • 95% van de ziekenhuizen die hartfalen- of COPD-zorg leveren, biedt eind 2022 telemonitoring aan patiënten; 10% van de patiënten die hiervoor in aanmerking komen, maakt hier dan gebruik van.
Verpleegkundige Merel Verbogt, secretaris patiëntenraad Dorothee van Dongen en longarts Wouter Blox van het Albert Schweitzer ziekenhuis vertellen waarom zij enthousiast zijn over thuismonitoring.

Timeline

Het programma Digitale zorg is in 2021 gestart en loopt tot eind 2026.

 

Resultaten

 • Het programma Digitale zorg monitort de voortgang van haar ambities onder meer middels factsheets Digitale zorg. Er verschenen factsheets in juni 2021, oktober 2021, maart 2022, juli 2022 en mei 2023.
 • In oktober 2021 lanceerde het programma de monitor Digitale Zorg. Daarmee kunnen ziekenhuizen zien waar ze staan als het gaat om aanbieden van digitale zorg aan patiënten.
 • Samen met de Vliegwielcoalitie ontwikkelde de NVZ de campagne Thuis kan het ook, die patiënten informeert over de mogelijkheden van digitale zorg.
 • De digitale transformatie raakt de hele organisatie en hoort op de bestuurstafel. Daarom organiseerde het programma een serie online Masterclasses Digitale Zorg, exclusief voor bestuurders. De masterclasses kenden grote belangstelling. Van 81% van de NVZ-leden nam een bestuurder deel aan minstens 1 van de masterclasses. 47% van de NVZ-leden was zelfs bij meer dan de helft van de masterclasses vertegenwoordigd. Naast deze masterclasses vonden er ook twee rondetafelgesprekken tussen bestuurders, CIO’s, CMIO’s en CNIO’s plaats.
 • Inspiratie kwam ook van een serie duo-interviews tussen bestuurders van zorgorganisaties en van zorgverzekeraars. David Jongen van Zuyderland en Joep de Groot van CZ beten het spits af, gevolgd door Ale Houtsma van het CWZ en Karien van Gennip van VGZ. En een gesprek tussen Dirk de Kruijf van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht en Georgette Fijneman van Zilveren Kruis. En ook uit het interview met Janet Kuilenburg en Marco van Geffen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 • Zo’n vijftig professionals namen deel aan het digitaal uitwisselingsbezoek over beeldbellen in het Antoni van Leeuwenhoek. Het ging daarbij onder meer over de manier waarop het consult en de communicatie met de patiënt verandert. Over hoe je medewerkers opleidt en hoe je medewerkers en patiënten meekrijgt in deze nieuwe vorm van contact.
 • Het programma brengt regelmatig podcasts uit. Meerderen daarvan verschenen in het kader van de Slimme Zorg Estafette. 
 1. Telebegeleiding bij hartfalen in het CWZ (SZE) 
 2. Telemonitoring van COVID-19-patiënten door het Albert Schweitzer ziekenhuis (SZE) 
 3. Digitale meedenkconsulten door Tjongerschans, een gemakkelijke en laagdrempelige manier om huisartsen te voorzien van behandeladvies door medisch specialisten (SZE) 
 4. Het virtual hospital van Maasziekenhuis Pantein, over hoe beeldbellen daar is geïmplementeerd en geïntegreerd in de zorg (SZE) 
 5. Onderzoek en lessons learned over videoconsulten in Amsterdam UMC  
 6. Koplopers van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen, in het kader van het programma Met spoed beschikbaar 
 7. Thuis voorbereid worden op een operatie met de screeningstool e-pos, in het Dijklander ziekenhuis 
 8. Patiëntvriendelijke zorg voor zwangeren door telebegeleiding, in het IJsselland Ziekenhuis
 9. Telebegeleiding hartfalen door de eerste en tweede lijn, door VieCuri samen met thuiszorgorganisatie Proteion
 10. Elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen huisartsenposten en de SEH van Treant

 

Toolbox

Het programma Digitale zorg ontwikkelt implementatietools, vaak in samenwerking met leden en andere branche- en beroepsorganisaties. Ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen kunnen deze tools inzetten bij hun digitale transformatie. Ziekenhuizen en revalidatiecentra kunnen deze tools gebruiken bij hun eigen transitie.

Contact
Afbeelding
Lex Pater

Lex Pater

programmamanager Digitale zorg
l.pater@nvz-ziekenhuizen.nl
Lees meer over