Integraal Zorgakkoord

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer de NVZ, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

Belangrijke afspraken medisch-specialistische zorg

De NVZ heeft het IZA ondertekend, omdat voor de medisch-specialistische zorg belangrijke afspraken zijn gemaakt. Deze gaan over de best passende zorg voor de patiƫnt, het behoud van onze medewerkers en samenwerking tussen zorgaanbieders.

Sterkere regionale samenwerking

Het Integraal Zorgakkoord vraagt om eensgezindheid en bredere samenwerking tussen de zorgaanbieders, het sociaal domein en gemeenten. Met het akkoord wordt op dit gebied een belangrijke stap gezet naar sterkere regionale samenwerking in het belang van patiƫntenzorg en preventie.

Meer weten?

Contact
Afbeelding
Sjors van Aalst

Sjors van Aalst

beleidsadviseur
s.vanaalst@nvz-ziekenhuizen.nl