Landelijk Actieplan Zeggenschap

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap is een gezamenlijk plan van beroeps- en brancheorganisaties, waaronder de NVZ. Het programma wil de professionele zeggenschap van zorgprofessionals verbeteren. Bij penvoerder V&VN is een programmateam aan de slag dat zorgprofessionals daarvoor concrete handvatten biedt.

Het ministerie van VWS stelt subsidies beschikbaar aan zorgorganisaties voor initiatieven die de zeggenschap en veerkracht van verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders een positieve impuls geven. Meer dan 50 NVZ-leden dienden een aanvraag in voor deze subsidie.

Doel

Het programmateam brengt deelnemende zorgorganisaties met elkaar in contact in een landelijk leernetwerk. Ook komen er leerlijnen en een kennisplatform om de kennis te verspreiden onder zorgprofessionals in het hele land.

Tijdlijn

  • Het Landelijk Actieplan Zeggenschap is in het voorjaar van 2022 gestart. Het Actieplan kwam tot stand door een samenwerking tussen de beroepsorganisaties BPSW en V&VN en de brancheorganisaties zorg (BoZ) NVZ, NFU, ActiZ, Nederlandse GGZ en VGN.
  • De eerste subsidieronde vond plaats in september 2022. De looptijd van deze initiatieven bij de zorginstellingen is 1 jaar.
Contact
Afbeelding
Charlotte Bel

Charlotte Bel

programmamanager RN2Blend en KiPZ
c.bel@nvz-ziekenhuizen.nl
Lees meer over