Passende zorg: blik op 1 jaar Integraal Zorgakkoord

Nieuws

Op 16 september 2023 is het een jaar geleden dat zorgpartijen en VWS hun handtekening plaatsten onder het Integraal Zorgakkoord (IZA). Met dit akkoord werken partijen samen aan toekomstbestendige zorg. Maar waarom doen wij dit eigenlijk? En wat schieten patiënten hiermee op? In deze 4-delige reeks in aanloop naar deze 1e verjaardag van het IZA staan wij stil bij enkele goede voorbeelden die passen bij de ambities van het Integraal Zorgakkoord. Dit doen we aan de hand van 4 thema’s:  

  • Zorg in de regio 
  • Passende zorg
  • Digitalisering 
  • Arbeidsmarkt en werkgeverschap

In deze 2e aflevering hebben we het over het thema Passende zorg in de regio Amstelland en Meerlanden, waarbij we inzoomen op de aanpak van kwetsbare ouderen.

1 jaar IZA passende zorg

Het doel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is passende zorg voor de patiënt. Zorg moet aantoonbaar effectief zijn en samen met de patiënt tot stand komen. De focus ligt hierbij op gezondheid in plaats van ziekte, en het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Ziekenhuizen zetten zich hier dagelijks voor in. 

Eén van de groepen die speciale aandacht krijgen in het IZA, is oudere mensen met een kwetsbare gezondheid. Hoe zorgen we ervoor dat de steeds groter wordende groep ouderen in ons land, zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen, met de best passende zorg? Een belangrijk aandachtspunt is hierbij: wat te doen als er onverhoopt een verandering in de gezondheid van de oudere is? Als het thuis niet gaat, is een opname in het ziekenhuis niet altijd de beste uitkomst. Toch worden jaarlijks nog altijd patiënten opgenomen in het ziekenhuis, die elders beter passende zorg kunnen krijgen.

Tab 1 Content
"Samen werken is hard werken"

Best practice: passende zorg in Amstelland en Meerlanden

Een manier om de zorg rond kwetsbare ouderen goed en passend te organiseren, is door nauw samen te werken in de regio. Voorzitter van de regiotafel Amstelland en Meerlanden, Sophia de Rooij, kan meer vertellen over hoe zij passende zorg organiseren voor kwetsbare ouderen. Naast haar rol als voorzitter van de regiotafel is zij ook bestuursvoorzitter van het Amstelland Ziekenhuis en hoogleraar Interne geneeskunde met als leerstoel Ouderengeneeskunde/Geriatrie. 

Lange traditie van samenwerking

De Rooij over de aanpak van passende zorg aan kwetsbare ouderen: “In onze regio, Amstelland en Meerlanden, bestaat een lange traditie van samenwerking op het gebied van welzijn en zorg voor ouderen. Naast huisartsen en VVT hebben ook het zorgkantoor, welzijn en de gemeenten zich hieraan verbonden. Als regiotafel hebben we, mede gebaseerd op ons regiobeeld, 3 thema’s opgepakt: ouderen met een kwetsbare gezondheid, preventie en GGZ. Aanvragen voor het IZA adresseren een of meer van deze thema’s.

“Elkaar wat gunnen, begrip hebben voor elkaars belangen en samen werken aan het belang van de patiënt”

Juist door deze lange traditie van samenwerken hebben we een positief advies gekregen op de snelle toets voor het aanvragen van transformatiemiddelen voor ons programma Fit For the Future, waarin ook de zorg voor kwetsbare ouderen een belangrijke plaats heeft gekregen. Daar zijn we trots op. Verder beogen we met dit programma aan te sluiten bij de ruim 20 projecten voor ouderen die de afgelopen jaren al zijn ontwikkeld door onder meer VVT, welzijn en huisartsen.”

Wat kunnen anderen leren van deze samenwerking?

De Rooij: “Elkaar wat gunnen, begrip hebben voor elkaars belangen en samen werken aan het belang van de patiënt.”

Daarnaast is volgens de Rooij samen werken ook hard werken: “Reeds enige jaren werken wij als regionaal ziekenhuis aan de juiste zorg op de juiste plek met de huisartsen in ons Programma Aangenaam Dichtbij en met het AmsterdamUMC als academische partner in het programma Zorgherschikking. De SIGRA ondersteunt onze regiotafel als 1 van de 5 regionale overlegtafels. Tussen de tafels onderling is veel overleg. Ook werken we nauw samen met de ROAZ als het gaat om acute zorg in de wijk en in het ziekenhuis.”

Lees meer over