Ontwikkeling in thuismonitoring gaat verder

NVZ-leden in het nieuws

De ontwikkelingen bij algemene ziekenhuizen en categorale instellingen zijn voortdurend in beweging. Daarin is het goed om te laten zien dat door samenwerking en innovatie de zorg toegankelijk blijft én aan patiënten passende zorg kunt leveren. In het licht van het Integraal Zorgakkoord trekken we gezamenlijk op en zetten wij graag de goede voorbeelden van onze leden in de schijnwerpers in de rubriek ‘NVZ-leden in het nieuws’.

Dit maal over thuismonitoring bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de Santeon ziekenhuisgroep.

Thuismonitoring in Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het ministerie van VWS vroeg met de Slimme Zorg Estafette aandacht voor innovatie en slimme zorg met als doel om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te transformeren. Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) nam deel aan de Slimme Zorg Estafette 2023. Zij deelden hierin goede voorbeelden van slimme zorg. Bijvoorbeeld over het thuismonitoringscentrum van het JBZ.

Aan de hand van een film met het verhaal van een patiënt wordt duidelijk waarom thuismonitoring niet meer is weg te denken uit het JBZ en uit het leven van de patiënt. Mevrouw Lombarts moest net voor kerst in het ziekenhuis opgenomen worden vanwege hartfalen, laat de video zien. Doordat zij gebruik kon maken van thuismonitoring en zelf al haar gezondheidsmetingen aan het monitoringscentrum kon doorgeven, kon zij met kerst gewoon thuis bij haar familie zijn.

Bekijk het hele LinkedIn bericht van het Jeroen Bosch ziekenhuis. Hieronder de video waarin Mw. Lombarts vertelt hoe thuismonitoring haar het vertrouwen in haar lichaam teruggaf.

De NVZ nam met 4 podcasts deel aan de Slimme Zorg Estafette. Beluister ze terug op Spotify.

Landelijk digitaal thuismonitoringscentrum Santeon stap dichterbij

Ook de 7 topklinische Santeon ziekenhuizen zijn actief bezig met thuismonitoring. Als eerste maken zij aanspraak op IZA-transformatiegelden voor een landelijk thuismonitoringscentrum. Patiënten vanuit heel Nederland kunnen er straks terecht voor hybride zorg: digitaal en in de thuisomgeving als het kan en fysiek op locatie als dat nodig is. Een mooie en belangrijke stap om de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) zet in op impactvolle transformatieprogramma’s om zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. Aanvragen voor transformatiegelden vanuit het IZA worden eerst in een ‘snelle toets’ beoordeeld op de verwachte impact. Santeon heeft deze toets ingediend bij Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis en succesvol doorlopen.

“Nu er een go is op de snelle toets gaan Santeon en de zorgverzekeraars gezamenlijk aan de slag met het verder uitwerken van het transformatieplan. Het digitale thuismonitoringscentrum draagt bij aan passende zorg. Alleen door deze nauwe samenwerking kunnen we het hoofd bieden aan het dreigende zorginfarct”, aldus Jan Christiaan Huijsman, strategisch adviseur digitale zorg bij Zilveren Kruis.

Lees het volledige bericht op de website van Santeon.