Arbeidsmarktprogramma

Een stevige impuls geven aan de huidige arbeidsmarkt voor de ziekenhuisbranche. Daar werkt de NVZ aan met haar arbeidsmarktprogramma. Met als doel: een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt met voldoende toegeruste en gemotiveerde medewerkers op de juiste plek.

Doel

Ziekenhuizen kampen met een te lage instroom en een te hoge uitstroom van personeel. Om bij te dragen aan een betere balans tussen vraag en aanbod van gekwalificeerd zorgpersoneel zet de NVZ binnen haar arbeidsmarktprogramma in op 2 pijlers:

 • Samenwerken op het terrein van strategisch HR-beleid: instroom, opleiden en behoud van zorgmedewerkers.
 • Slimmer werken door de inzet van arbeidsbesparende innovaties die zorgen voor een hogere inzetbaarheid en een lagere werkdruk.

 

Tijdlijn

Het huidige arbeidsmarktprogramma van de NVZ, Zorgprofessionals maken de toekomst (ZMT!), loopt van 2018 tot en met eind 2022.

Resultaten

 • In september 2021 schaarden de NVZ-lidinstellingen zich unaniem achter de Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ). Ze beloofden zich in te zetten voor 10 procent meer stageplaatsen, 10 procent meer behoud van medewerkers en opleiden volgens de FZO-ramingen. De NVZ-lidinstellingen zijn in de regio aan de slag met deze afspraken. De NVZ ondersteunt onder meer met bijeenkomsten, handreikingen en het monitoren van de voortgang.
 • ZMT! organiseert voor HR-professionals regelmatig online en fysieke bijeenkomsten over slimmer werken en samenwerken in de zorg. Zoals de inspiratiesessie 'Lekker boeiend!’ over behoud van zorgprofessionals in het voorjaar van 2022.
 • In 2022 startte voor bestuurders in de zorg de masterclassreeks Arbeidsmarkt & Werkgeverschap: korte thematische bijeenkomsten met inspirerende sprekers van binnen en buiten de zorgsector. 
 • In 2021 verscheen de publicatie Slimmer werken, samen werken. Vernieuwend werken in tijden van crisis en krapte. Daarin staan 12 mooie voorbeelden van hoe zorgorganisaties de krapte op de arbeidsmarkt te lijf gaan.

Toolbox

De NVZ maakt samen met leden tools. Ziekenhuizen en revalidatiecentra kunnen deze tools gebruiken bij hun eigen transitie.

 • Stroomversnellers: handreikingen op basis van geleerde lessen die je helpen om invulling te geven aan een thema, of om deze te versterken.
 • ZMT!-scan: de scan laat zien hoe jouw organisatie ervoor op het gebied van strategisch personeels- en opleidingsbeleid. En geeft een beeld van het landelijk gemiddelde.
 • Factsheet Arbeidsmarkt: de factsheet toont een aantal kerngegevens over de arbeidsmarkt voor ziekenhuizen en categorale instellingen. Bijvoorbeeld over werkgelegenheid, ziekteverzuim en instroom in CZO-opleidingen. 

De NVZ werkt samen met andere partijen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de zorg. Deze partijen bieden ook diverse tools aan, zoals:

 • Zorginspirator: platform dat professionals ondersteunt bij hun loopbaan in de zorg. Het is gemaakt voor alle medewerkers in de zorg én voor mensen die (opnieuw) in de zorg willen werken.
 • InDialoog: een praktische methode gericht op gezond en veilig werken in de zorg. Met deze aanpak gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek over oplossingen om gezond en veilig te kunnen werken. 
 • De Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) ontwikkelt tools en organiseert bijeenkomsten, bijvoorbeeld over duurzame inzetbaarheid.

Meer informatie

Meer weten over ZMT!? Kijk op Zmt-ziekenhuizen.nl of neem contact op met het programmateam

Contact
Afbeelding
Sabine Scheer

Sabine Scheer

programmamanager ZMT!
s.scheer@nvz-ziekenhuizen.nl
Lees meer over