Ziekenhuizen tonen belang en impact KiPZ tijdens werkbezoek met VWS

Nieuws

De KiPZ-subsidieregeling voor leren en ontwikkelen is van grote waarde voor ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. Opleiden is van cruciaal belang om ontwikkelingen in de zorg, zoals digitalisering, bij te kunnen benen. En het draagt bij aan behoud en instroom van personeel. Pijnpunt is de zware verantwoordingslast. Daarover moeten we met elkaar in gesprek blijven, concluderen aanwezigen tijdens het werkbezoek over de KiPZ bij het St. Antonius Ziekenhuis. "Zorg dat het geoormerkt geld blijft, zodat het aan opleiden en ontwikkelen wordt besteed."

Een delegatie van het ministerie van VWS en de uitvoeringsorganisatie DUS-I bezocht het ziekenhuis op 1 september. Het werkbezoek vond plaats op uitnodiging van NVZ en St. Antonius Ziekenhuis, Meander MC, CWZ en OLVG. Ook een vertegenwoordiger van de NFU was aanwezig.

Toekomstgerichte projecten

Marieke Lengkeek, manager Meander Academie, vertelde over het belang van de KiPZ voor Meander MC. “Opleiden is een belangrijk onderdeel van onze toekomstgerichte projecten, zoals op het gebied van gedifferentieerd werken of duurzame inzetbaarheid. Met deze subsidie kunnen we een impuls geven aan die ontwikkelingen. Daar wordt de kwaliteit van zorg beter van. En doordat medewerkers zich kunnen ontwikkelen voelen ze zich meer gewaardeerd. Extra belangrijk in deze tijd van personeelskrapte.”

Administratieve last

Waar alle ziekenhuizen tegenaanlopen is de administratieve last die de KiPZ-subsidieregeling met zich meebrengt. Marco van Soest, manager Business Control in Meander, zag die last de afgelopen jaren toenemen. “De verantwoording kost veel tijd, zeker nu er een controleverklaring van de accountant vereist is. We moeten op detailniveau informatie aanleveren.” De ziekenhuizen pleiten voor een milder verantwoordingsregime. Lengkeek: “Deze controledrang strookt niet met de trend die we in leren en opleiden zien: in het leerklimaat is vertrouwen steeds meer de basis. Dat zou ook voor de KiPZ moeten gelden.”

Verantwoorden werkplekleren

Een andere uitdaging voor de ziekenhuizen is het verantwoorden van werkplekleren. Leren en opleiden gebeurt immers steeds meer op de afdelingen, in plaats van in het trainingslokaal. Dat maakt het makkelijker in te passen in het dagelijks werk, maar is niet altijd goed administratief te verwerken of te verantwoorden. Er zijn bijvoorbeeld geen deelnemerslijsten zoals bij een training in een leslokaal.

Geoormerkt geld

De huidige KiPZ-subsidieregeling loopt tot 1 januari 2024. De subsidieregeling is op dit moment onderdeel van de besprekingen over het Integraal Zorgakkoord (IZA). Lengkeek: “Cruciaal is dat het ook in de toekomst geoormerkt geld blijft, zodat het echt aan opleiden besteed wordt.” Daar sluit Ben Peek, manager zorgeenheid Man, vrouw, kind in het St. Antonius Ziekenhuis, zich bij aan. “De zorg verandert razendsnel. Denk aan de opkomst van e-health en het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de patiënt thuis. We moeten medewerkers faciliteren om die transitie te kunnen realiseren. Daar is permanent opleidingsbudget voor nodig.”

Lees het hele artikel

Lees meer over