Main content

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuizen (KiPZ)

Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) investeren algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in het strategisch opleiden van hun personeel. Dat gebeurt onder meer door het opstellen en uitvoeren van een strategisch opleidingsplan.

De KiPZ-regeling 

De toenemende complexiteit van patiëntenzorg vraagt om een intensieve en continue investering in de kwaliteit van medewerkers. De KiPZ-regeling draagt hieraan bij.

Met de subsidie betalen instellingen: 
•    in- en externe opleidingen;  
•    begeleiding; 
•    verletkosten; 
•    het in stand houden van opleidingsfaciliteiten.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, dienen instellingen een actueel strategisch opleidingsplan (SOP) in. Ook het opleidingsjaarplan, inclusief begroting, de instemming van de ondernemingsraad en jaarrekening zijn onderdeel van de aanvraag. Jaarlijks moeten instellingen verantwoording afleggen over de besteding van het geld. 

De NVZ ondersteunt leden met informatie en advies over de aanvraag en verantwoording van de subsidie.

KiPZ 2020-2022: de regio’s versterken

De KiPZ-regeling is tot en met 2022 beschikbaar. De NVZ blijft lidinstellingen deze periode ondersteunen bij de ontwikkeling en borging van hun strategisch opleidingsbeleid. De komende jaren ligt de focus op het delen van kennis en leren van elkaar in de regio. In 2020 organiseert de NVZ samen met ziekenhuizen en categorale instellingen regionale bijeenkomsten over strategisch opleiden en het meetbaar maken van de effecten ervan. 

Een ander speerpunt de komende jaren is de koppeling tussen opleiden en strategisch HR-beleid. In het kader van het arbeidsmarktprogramma ZMT! is de ZMT!-scan ontwikkeld. De scan brengt in kaart hoe het strategisch HR- en opleidingsbeleid in de organisatie is ingebed. Doel is om instellingen te helpen bij het realiseren van personeels- en opleidingsbeleid dat aansluit bij de ontwikkeling van de zorgvraag.  

Daarnaast ondersteunt de NVZ haar leden bij het doorontwikkelen van de inhoudelijke thema’s, waaronder:
•    Gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Veel instellingen zijn al gestart of gaan ermee aan de slag. De NVZ ondersteunt door middel van het verspreiden van kennis en best practices. Ook ontwikkelde de NVZ de FD Tool en de serious game FD Team Play voor instellingen die met functiedifferentiatie gaan starten of al gestart zijn.
•    E-health en digitalisering. Technologische ontwikkelingen hebben invloed op werken en leren in de zorg. Het B-learningplatform, een initiatief van ziekenhuizen, organiseert een aantal keer per jaar interactieve bijeenkomsten over innovaties in leren en opleiden.

Voor meer informatie, nieuwe ontwikkelingen en best practices kunnen leden terecht op ons digitale platform Kennisnet

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ)

Wil je meer informatie over Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.