Regionale samenwerking en passende zorg belangrijke thema’s voor NVZ-leden

Nieuws

Meer samenwerking in de regio, focus op het aanbieden van zorg die past bij de eigen instelling en betere zorg voor de patiënt. Dat zijn voor NVZ-leden de belangrijkste ontwikkelingen die zij de afgelopen jaren hebben gemaakt, zo blijkt uit de JuMP-scan die de NVZ hield onder ziekenhuizen en categorale instellingen. De thema’s die dit jaar de meeste aandacht krijgen zijn e-health, regionale zorg en het aanbieden van juiste zorg. Ook het thema preventie staat bij NVZ-leden steviger op de kaart.

Goede zorg doen we samen - kennis delen

De NVZ heeft met het programma Juiste Medisch Specialistische Zorg voor de Patiënt (kortweg: JuMP) haar leden ondersteund bij het versnellen en intensiveren van Juiste zorg op de juiste plek. Jaarlijks meet de NVZ de ontwikkeling bij de leden met de JuMP-scan. De resultaten van de scan laten zien hoe ziekenhuizen en categorale instellingen werken aan Juiste zorg op de juiste plek, aan de hand van 8 thema’s.

Steeds meer partners in de regio

De resultaten van de JuMP-scan laten zien dat NVZ-leden met steeds meer partners samenwerken in de regio, en dit vastleggen in regionale afspraken. Zo gaf in 2022 18% van de respondenten aan dat zij afspraken hebben in het kader van een regioplan en dat zij hun zorgaanbod hierop afstemmen. 2 jaar geleden was dit nog 3%. De partners waar ziekenhuizen en categorale instellingen het meest mee samenwerken zijn huisartsen, VVT-instellingen en zorgverzekeraars. Samenwerking met gemeenten, GGZ en patiënten is in 2022 flink gestegen ten opzichte van eerdere jaren.

Financiële afspraken noodzakelijk

In 2022 maakten meer instellingen contractafspraken die Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) ondersteunen (39% in 2022 versus 25% in 2020), zo blijkt uit de JuMP-scan. Maar instellingen geven tegelijkertijd aan, dat zij met name eigen investeringen en transformatiegelden gebruiken voor de realisatie van JZOJP. 60% van de leden geeft dan ook aan dat zij behoefte hebben aan meer investeringsruimte en/of financiële zekerheid voor JZOJP. De financiële effecten van JZOJP in de vorm van lagere kosten per patiënt, werden door de NVZ-leden in 2022 nog niet ervaren of zij kunnen deze effecten in de eigen organisatie nog niet aantonen.

Preventie in de lift

Het thema preventie staat in 2022 meer op de kaart, in vergelijking met eerdere jaren. NVZ-leden geven preventie een 6,3 op een schaal van 1 t/m 10, bij de vraag ‘Waar wilt u in de toekomst op inzetten?’. In 2021 was dit nog een 4,3. Welke activiteiten NVZ-leden kunnen doen om bij te dragen aan een gezonde leefstijl van patiënten, is niet voor alle NVZ-leden helder. Slechts 10% van de respondenten heeft zicht op de preventie-interventies die nodig zijn in de regio. Wel wordt meer regionaal samengewerkt op het gebied van preventie, 20% van de instellingen verwijst patiënten door voor leefstijlbegeleiding en 24% is bezig dit structureel in te richten.

Lijn doorgezet met afspraken IZA

Naast de jaarlijkse meting op acht thema’s, is in de JuMP-scan ook uitgevraagd wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn van de afgelopen jaren door te werken aan JZOJP. De belangrijkste opbrengsten voor de respondenten zijn samenwerking in de regio (84%), focus op het aanbieden van zorg die past bij de instelling (76%), en betere zorg voor de patiënt (75%). Deze thema’s sluiten aan bij de afspraken die zijn gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA) voor regionale samenwerking en passende zorg. Zo wordt in 2023 in alle regio’s gewerkt aan een regioplan met werkagenda, en worden heldere doelen gesteld hoe zorgorganisaties kunnen bijdragen aan preventie. De NVZ zal haar leden hier dan ook bij blijven ondersteunen, in de vorm van praktische informatie, kennisdeling en inspiratie.

Meer weten?

Bekijk de resultaten van de JuMP-scan 2022 of kijk op op de website van JuMP voor meer informatie en inspiratie.