Juiste zorg op de juiste plek

Kwalitatief goede en betaalbare zorg, op de plek en manier die het beste bij de patiënt past. Daar draait het om bij de juiste zorg op de juiste plek. Goede samenwerking in de regio met andere zorgaanbieders en sociale partners is essentieel. De focus ligt op eigen kracht en op gezondheid, in plaats van op ziekte. 

Minder concurrentie, meer samenwerking 

Op verschillende terreinen in de zorg moeten we af van concurrentie en meer samen optrekken. Denk aan acute zorg en complexe zorg, vaak geleverd in netwerken. Ziekenhuizen spelen een voortrekkersrol bij regionale samenwerking. Bijvoorbeeld om de acute zorg te stroomlijnen of door meer samen te werken met huisartsen, wijkverpleging en gemeenten bij chronische en electieve zorg. 

Concentreren, verplaatsen en voorkomen 

Niet ieder ziekenhuis hoeft alle vormen van zorg te leveren. Om de zorg hoogwaardig én betaalbaar te houden zet de NVZ in op concentratie van complexere zorgvragen. Dat gebeurt in nauw overleg met betrokkenen.  

Ziekenhuizen spannen zich in om een deel van de zorg buiten het ziekenhuis te leveren. Denk aan chronische zorg of revalidatiezorg. Dit gebeurt alleen als dit de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg ten goede komt.  

Ook het voorkomen van zorg is een speerpunt. Daaraan werken ziekenhuizen samen met regiopartners. Door middel van preventie en ondersteuning worden zorgvragen voorkomen of minder zwaar.  

Congruent beleid verzekeraars 

Voor juiste zorg op de juiste plek is congruent beleid van zorgverzekeraars cruciaal. Juiste zorg op de juiste plek werkt in een regio alleen goed als alle zorgverzekeraars de strategie ondersteunen. En de zorginkoop bij ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisartsen en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg daarop afstemmen. 

Programma’s

Standpunten NVZ