JuMP

Toekomstbestendige medisch-specialistische zorg, waarbij de patiënt de juiste zorg krijgt op de plek en manier die het beste bij hem past. Met focus op eigen kracht en gezondheid, in plaats van op ziekte. Dat is waar de NVZ en haar leden aan werken met het programma JuMP: Juiste Medisch-specialistische zorg voor de Patiënt. 

Doel

Juiste zorg op de juiste plek is een brede beweging, over de muren van de verschillende zorgdomeinen heen. JuMP richt zich binnen deze beweging op 3 doelen: 

 • integrale zorg voor de patiënt
 • zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis
 • kwalitatieve en betaalbare medisch-specialistische zorg 

Lees meer over dit programma op de website van JuMP

Tijdlijn

Het programma JuMP loopt van 2018 tot en met 2022. De activiteiten zijn gebaseerd op de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2018. In 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesloten met afspraken voor de periode 2023 - 2026. Dit bepaalt de koers voor verdere activiteiten van JuMP. 

Resultaten 

Om Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) te versnellen heeft het programma JuMP samen met een kopgroep van NVZ-leden in kaart gebracht welke thema’s een rol spelen bij JZOJP. Aan welke knoppen kan een organisatie draaien om de beweging JZOJP op gang te brengen of te versnellen? Dit heeft geresulteerd in de 8 bouwstenen van JuMP.

Jaarlijks meten de leden van de NVZ hoe ver zij zijn met implementatie van deze bouwstenen. Zo werken de leden van de NVZ steeds vaker samen met huisartsen en vvt-instellingen, heeft meer dan de helft van de leden preventie-interventies ingezet en heeft een groeiend aantal leden een regioplan opgesteld met partners in de regio. Bekijk de resultaten: JuMP-scan 2019, 2020, 2021 en 2022.

Vanuit het programma JuMP ondersteunt de NVZ haar -leden met:

 • Aandacht voor betere bekostiging die aansluit bij het leveren van integrale zorg, onder meer door het op de kaart zetten van het thema gelijkgerichtheid, het promoten van de facultatieve prestatie en het onderzoeken van de mogelijkheden van de maatschappelijke businesscase.
 • Stimuleren van leiderschap door het aanbieden van masterclasses voor bestuurders en het organiseren van de 5-daagse leergang JuMP Ahead voor programmamanagers.
 • Samenwerking met landelijke partners. Zo ontwikkelt JuMP met de FMS implementatiekaarten voor aantoonbaar bewezen vormen van JZOJP, en organiseert JuMP met ActiZ en InEen webinars over succesvolle voorbeelden van samenwerking.
 • JuMP stimuleert regionale samenwerking van de leden. Zo verzamelt JuMP goede voorbeelden van samenwerking op het NVZ Kennisnet, geeft de stroomversneller regionale samenwerking praktische handvatten en heeft de NVZ met Actiz en andere partners een serious game JZOJP ontwikkeld. 
 • JZOJP gaat ook over het voorkomen van zorg of voorkomen van erger, daarom richt JuMP zich in toenemende mate op preventie.

Toolbox

De NVZ ontwikkelde samen met leden een aantal tools. Ziekenhuizen en revalidatiecentra kunnen deze tools gebruiken bij hun eigen transitie. 

 • Stroomversnellers:  handreikingen op basis van geleerde lessen, die je op weg helpen bij de implementatie van juiste zorg op de juiste plek in de eigen organisatie of regio. 
 • JuMP-scan: met de scan krijg je als ziekenhuis of revalidatiecentrum inzicht waar de ontwikkelmogelijkheden liggen voor de juiste zorg op de juiste plek.  
 • Goede voorbeelden op de JuMP-landkaart. De voorbeelden zijn ingedeeld naar de bouwstenen van JuMP

Kijk voor een overzicht van alle tools op de website www.zorgvoorjump.nl
 

Contact
Afbeelding
Miranda Kingma

Miranda Kingma

programmamanager JuMP
m.kingma@nvz-ziekenhuizen.nl