Online medicatie voorschrijven mag weer

Nieuws

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bereidt een wetsvoorstel voor om het voorschrijven van medicatie via internet mogelijk te maken. Volgens de huidige wetgeving mag dat niet. In de tussentijd biedt de minister ruimte om op verantwoorde wijze medicatie voor te schrijven zonder de patiënt persoonlijk te hebben ontmoet door het vaststellen van een beleidsregel.

Uitzondering tijdens coronacrisis wordt normaal

Tijdens de coronacrisis was een tijdelijke gedoogmaatregel van kracht waarmee het mogelijk was om online medicatie voor te schrijven zónder de verplichting de patiënt hierbij persoonlijk te ontmoeten. Dit was een tijdelijke uitzondering op artikel 67 van de Geneesmiddelenwet, en is per 1 juni 2022 ingetrokken omdat er geen aanleiding meer voor was. In het kader van de IZA-afspraken rondom hybride zorg was dit een flinke stap terug in het kunnen digitaliseren van de werkprocessen.

Juiste zorg op juiste plek  

De NVZ heeft zich het afgelopen jaar ingespannen voor de nieuwe beleidsregel en is dan ook blij met de invoering ervan en de stappen die gemaakt worden richting een wetswijziging. Het online voorschrijven van medicatie maakt het mogelijk om de juiste zorg op de juiste plek en zorg dichtbij de patiënt te leveren. Dat gebeurt bijvoorbeeld via telefoon, digitale berichten of beeldbellen. Dit is een belangrijke stap om de IZA- en NVZ-ambities op het gebied van hybride zorg te realiseren. 
 
Met het Programma Digitale zorg ondersteunt en stimuleert de NVZ haar leden in de beweging naar meer hybride zorg. Specifiek ter ondersteuning van de opschaling van beeldbelconsulten heeft de NVZ vorig jaar het Praktijkplan Beeldbellen gepubliceerd.

De beleidsregel is ook te raadplegen via de NVZ-Lorenz compliancetool voor de meer dan 2.000 actuele wet-, regelgeving en richtlijnen voor medisch specialistische zorg. Lorenz is te raadplegen via de automatische toegangslink op het portaal van je zorginstelling (toegankelijk voor NFU-, NVZ- en ZKN-leden). Lees meer over Lorenz of bekijk de Lorenz-groep op NVZ Kennisnet.

Lees meer over