Bijna driekwart van NVZ-leden rookvrij

Nieuws

73% van de NVZ-leden is op 1 januari 2022 rookvrij. Dit blijkt uit de jaarlijkse rookscan van de NVZ. Nog eens 5% geeft aan in de loop van 2022 rookvrij te worden. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee.

Na een snelle stijging van het aantal rookvrije instellingen in de afgelopen jaren, komen NVZ-leden nu in de meest lastige fase van het rookvrij maken van de zorg. De uitdaging zit met name in het rookvrij houden van het terrein óm het ziekenhuis, en een rookvrije omgeving voor patiënten of cliënten die langere tijd in een ziekenhuis of zorginstelling verblijven. 

Rookvrij in 2025

Een rookvrije omgeving draagt bij aan sneller herstel en voorkomen van ziekte. Ziekenhuizen hebben zich daarom gecommitteerd aan de afspraak om in 2025 helemaal rookvrij te zijn. Met de jaarlijkse rookscan meet de NVZ de voortgang hiervan. In 2021 deden 93 instellingen mee aan de scan. 48 algemene ziekenhuizen, 10 revalidatie-instellingen en 17 categorale instellingen zijn inmiddels rookvrij. In 2019 was 41% rookvrij, in 2020 69%.

Terrein rookvrij houden blijft pijnpunt

Een pijnpunt blijft het rookvrij houden van het terrein: van handhaving tot vervuiling door peuken. Ook is het voor instellingen met patiënten of cliënten die langer verblijven ingewikkeld het roken volledig te weren van het terrein. Omwille van rokende cliënten die niet zelfstandig het terrein kunnen verlaten, of op verzoek van de cliëntenraad, wordt er soms nog een gedoogzone met abri toegestaan. 

50% van respondenten biedt medewerkers hulp bij stoppen

Een deel van de vragen uit de scan gaat over de geboden ondersteuning aan medewerkers bij het stoppen met roken. Van de respondenten geeft 50% aan een aanbod te hebben voor medewerkers. Dit varieert van begeleiding via de eigen rookstoppoli of longarts, de arbo-arts, Sinefuma of via eigen vitaliteitsprogramma’s. Ook een tegemoetkoming in de kosten voor stoppen-met-roken-hulp en aandacht voor de jaarlijkse Stoptober-campagne wordt meerdere keren genoemd.  

Hoe de NVZ de leden ondersteunt bij rookvrij worden

Lees meer over