Medicatieoverdracht

Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk. Menselijk leed kan door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen worden. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Vanuit de zorg nemen diverse sectoren daarom deel aan dit programma om het digitaal uitwisselen van gegevens rondom medicatie mogelijk te maken. De sector MSZ vertegenwoordigt 22.000 medisch specialisten (die lid zijn van 33 wetenschappelijke verenigingen), 562 ziekenhuisapothekers, 102 algemene ziekenhuizen en categorale instellingen, 7 universitair medische centra (UMC’s) en ruim 130 zelfstandige klinieken.

De NVZ heeft samen met de 4 andere koepelorganisaties NFU, ZKN, FMS en NVZA, het projectteam Medicatieoverdracht MSZ ingericht dat de koepels informeert en faciliteert. De koepels op hun beurt, informeren en betrekken zelf hun achterban. 
Daarnaast is een aantal specialisten (waaronder CMIO’s) en ziekenhuisapothekers nauw betrokken bij de voorbereidingen van de implementatie, om te zorgen dat de implementatie zo goed mogelijk aansluit op de dagelijkse praktijk.

Doel

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Voor een actueel en compleet medicatieoverzicht voor iedere zorgverlener en iedere patiënt. Hierbij werken we aan het verder uitbreiden van het digitaal receptenverkeer, het digitaal beschikbaar hebben van een actueel en compleet medicatieoverzicht en het digitaliseren van de toedienlijst. 

Wat levert het verbeteren van medicatiegegevens op: 
•    Op basis van alle medicatiegegevens wordt een actueel medicatieoverzicht gemaakt en krijg je als zorgverlener inzicht in wat de patiënt op dat moment gebruikt
•    Dit overzicht is het startpunt voor iedere zorgverlener of de patiënt
•    Op basis van een risico-inschatting kan medicatieverificatie worden uitgevoerd. Dit leidt tot grotere medicatieveiligheid over de volle breedte van het zorgdomein

Tijdlijn

Digitale overdracht van medicatiegegevens kan niet in één keer. De komende jaren werken we in 10 stappen toe naar een actueel en compleet overzicht van medicatiegegevens. Op basis van dat overzicht kan medicatieverificatie plaatsvinden en risico-inschatting. De volgorde van de stappen is bepaald op basis van de startsituatie, de samenhang tussen de stappen en de impact. Voor meer informatie over de aanpak ga naar Het 10-stappenplan - Samen voor Medicatieoverdracht.
Samenwerkingsverbanden in West-Friesland en Rijnmond zijn begin oktober 2022 gestart met de implementatie van medicatieoverdracht. Zij delen opgedane kennis en ervaring met de zorgsectoren en softwareleveranciers. Zo wordt goed voorbereid op implementatie in andere regio’s. Deze kunnen bij goed resultaat zo snel als mogelijk volgen, door te starten met voorbereiding op de implementatie en het ontwikkelen met de softwareleverancier. 

Meer informatie

Voor meer informatie over medicatieoverdracht, ga naar de website Samen voor medicatieoverdracht.
Themapagina Digitale zorg
Standpuntenpagina Digitale zorg

Contact
Afbeelding
Machteld van Duijne

Machteld van Duijne

senior beleidsadviseur
m.vanduijne@nvz-ziekenhuizen.nl
Lees meer over