Digitale Zorg

De digitale transformatie levert een grote bijdrage aan het oplossen van de uitdagingen waar de sector voor staat. Denk aan de organisatie van zorg dichtbij de patiënt, meer regie voor de patiënt en samen beslissen, de krapte aan medewerkers en het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg.   

Met ICT, data en inzet van e-health kan de kwaliteit, ervaring en efficiëntie van zorg verbeteren. Daarvoor is nodig dat de overheid gegevensuitwisseling standaardiseert, zodat gegevens in de hele zorgketen bruikbaar zijn. Zo beschikken patiënten en behandelaars tijdig over relevante gegevens uit het ziekenhuis en daarbuiten.   

De verdere digitalisering van de zorg levert voordelen op voor zowel patiënt als zorgprofessional.   

  • Patiënten krijgen meer regie, door toegang tot de eigen medische gegevens of zelfmetingen.    

  • Zorgprofessionals kunnen de juiste zorg op de juiste plek bieden.    

  • Patiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis.    

  • Capaciteit kan efficiënter worden ingezet, waardoor er meer tijd beschikbaar is voor (nieuwe) patiënten.   

  

Integraal Zorgakkoord  

De NVZ werkt in het Integraal Zorgakkoord samen met andere partners aan de digitalisering in de zorg. Hier is een werkagenda opgenomen gericht op het versnellen en het prioriteren van de digitaliseringsprogramma’s. Deze afspraken gaan over het standaardiseren van gegevensuitwisseling, het aanjagen van hybride zorg en het opnemen van digitale vaardigheden in het zorgonderwijs.  

 

Doelstellingen  

De NVZ zet zich samen met leden en veldpartijen in voor digitalisering in de zorg. Onze inzet op hoofdlijnen:   

  1. Gegevensuitwisseling stroomlijnen en uniformeren zodat ze breder gebruikt kunnen worden. Gebruik van standaarden is daarbij van essentieel belang. De NVZ ondersteunt de regierol van de overheid op dit gebied.   

  1. De beweging om zorg dichter bij de patiënt te leveren stimuleren met digitale oplossingen.   

  1. Sluitende exploitatiebekostiging voor hybride (fysieke in combinatie met digitale) zorg en cybersecurity, samen met voldoende investeringsruimte voor digitale transformatie.   

Meer weten?  

 Op de volgende plekken vindt u meer informatie over de standpunten en activiteiten van de NVZ op het gebied van digitalisering:  

Contact
Afbeelding
Lex Pater

Lex Pater

programmamanager Digitale zorg
l.pater@nvz-ziekenhuizen.nl