VIPP 5 Jaaroverzicht 2023

VIPP

2023 staat in het teken van de afronding van het VIPP 5-programma. 

jaaroverzicht 2023

Het merendeel van de deelnemende instellingen heeft inmiddels module 1 en 2 afgerond of is in afwachting van hun auditrapport. Steeds meer instellingen behalen module 3. Voor meerdere zorginstellingen kent module 3 best wat technische uitdagingen vanwege de uitwisseling tussen verschillende EPD’s. Deze instellingen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om VIPP 5 af te kunnen ronden. Ook in 2024 ondersteunen de programmabureaus VIPP 5 de instellingen hierbij.

Om deelnemers te informeren en adviseren over de implementatie van de verschillende onderdelen van het VIPP-5 programma, organiseerden de programmateams van NFU, NVZ en ZKN ook dit jaar bijeenkomsten en werkbezoeken. Tijdens het VIPPtival zijn de eerste resultaten van landelijke gegevensuitwisseling met vertegenwoordigers van ziekenhuizen, umc’s, klinieken, deelnemende zorgpartijen en leveranciers besproken en gedeeld.

Daarnaast werden stappenplannen, handreikingen, modelprocedures en een invulhulp ontwikkeld voor module 3. Ook op communicatief en veranderkundig vlak bood het programmabureau ondersteuning, onder andere met verschillende communicatiemiddelen, best practices en implementatiecafé’s. Daarnaast heeft het programmabureau regelmatig contact met het ministerie van VWS om de stand van zaken met betrekking tot VIPP 5 te bespreken en de uitdagingen die deelnemende instellingen ervaren onder de aandacht te brengen.

Mijlpalen 2023

Een overzicht van de belangrijke mijlpalen die in 2023 zijn bereikt:

 • Bijna alle deelnemende instellingen hebben module 1 en 2 gerealiseerd. Steeds meer instellingen hebben alle modules behaald en VIPP 5 volledig afgerond.
 • De VIPP 5-regeling is voor module 1 en 3 op een aantal punten aangepast. Voor module 1 is de resultaatverplichting veranderd naar een inspanningsverplichting. De deadline voor module 3 is verschoven naar 31 december 2023.
 • In januari was de tweede VIPPtathon. Deze keer deden PGO-leveranciers, DVA’s en zorginstellingen mee. In een connectathon-achtige setting testten zij real time de uitwisseling van gegevens tussen instellingen en PGO’s.
 • Een werkgroep onder leiding van Taskforce Samen Vooruit, Programma Twiin en VIPP 5 heeft de specificaties van Notified Pull op basis van FHIR uitgewerkt. Deze keuzes zijn nu opgenomen als afspraken in de Technical Agreement.
 • Tijdens het VIPPtival in juni is er teruggekeken op de eerste resultaten van het VIPP-programma en vooruitgekeken naar wat er nog moet gebeuren om landelijke gegevensuitwisseling en PGO’s tot een succes te maken.
 • In juni vond VIPP Live plaats, een event waar PGO-leveranciers, designers en eindgebruikers (patiënten en burgers) acht PGO’s evalueerden op gebruiksvriendelijkheid.
 • Om zorginstellingen te helpen bij het eenduidig en eenmalig vastleggen van patiëntgegevens voor meervoudig gebruik biedt VIPP 5 de serious game Registratie aan de Bron aan.
 • Om leveranciers, instellingen én auditoren te kunnen ondersteunen in het beoordelen of zij voldoen aan alle eisen die gesteld worden in VIPP 5 module 3 is er een invulhulp ontwikkeld.
 • Er is een Modelprocedure voor module 3 opgesteld die instellingen kunnen gebruiken voor het opstellen van hun eigen procedures rondom het uitwisselen van gegevens.
 • Tijdens drie verschillende implementatiecafé’s stond het vraagstuk hoe je zorgverleners betrekt in de realisatie van module 3 centraal.
 • Voor iedereen die geïnteresseerd is in de implementatie van VIPP 5 of soortgelijke programma’s is er een Wegwijzer opgesteld.
 • Met VIPP 5 is een fundament gelegd voor landelijke digitale gegevensuitwisseling. Voor de uitwisseling met patiënten is samen met andere sectoren een PGO Werkagenda opgesteld voor 2024 en 2025. Die omschrijft wat zorgsectoren zelf kunnen doen om te voldoen aan de Wegiz en het IZA.

Vooruitblik 2024 

Het VIPP 5-programma loopt tot 31 december 2023. Voor de deelnemende instellingen die uitstel hebben gekregen en de resterende modules in 2024 afronden, blijven de VIPP 5-programmateams alle nodige ondersteuning bieden.

Lees meer over