Veiliger vervoer voor kritieke patiënten en eerste Nederlandse verloskundigenpost

NVZ-leden in het nieuws

De ontwikkelingen bij algemene ziekenhuizen en categorale instellingen zijn voortdurend in beweging. Daarin is het goed om te laten zien dat door samenwerking en innovatie de zorg toegankelijk blijft én aan patiënten passende zorg geleverd kan worden. In het licht van het Integraal Zorgakkoord (IZA) trekken we gezamenlijk op en zetten wij graag de goede voorbeelden van onze leden in de schijnwerpers in de rubriek ‘NVZ-leden in het nieuws’.

Dit maal berichten we over de verbeterde werkwijze voor het vervoer van kritieke patiënten van 4 ziekenhuizen in de regio en ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost. En lichten we de samenwerking van eerste- en tweedelijn bij de eerste Nederlandse verloskundigenpost in Schiedam uit.

Nieuwe werkwijze verbetert interklinisch spoedtransport

Het Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima MC en Anna Ziekenhuis hebben in samenwerking met ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost de werkwijze van hun interklinisch spoedtransport verbeterd. 

Na een intensieve periode van voorbereiding is deze werkwijze per 18 april ingegaan. In de afgelopen maanden werden de procedures vastgelegd, zijn alle meereizende artsen in de ziekenhuizen geschoold in de nieuwe manier van werken en werden alle regionale spoedambulances aangepast.

Artsen van de 4 ziekenhuizen en de ambulancedienst zijn blij met de nieuwe werkwijze die een beter spoedtransport vanuit de regionale ziekenhuizen garandeert. Met een goed op elkaar ingespeeld team van medisch specialisten en een adequaat uitgeruste spoedambulance, die altijd snel ter plaatse kan zijn, is de zorg voor de kritieke patiënt in de regio nog beter.

Lees het volledige bericht op de website van het Catharina Ziekenhuis.

Eerste Verloskundigenpost van Nederland geopend in Schiedam

De eerste verloskundigenpost van Nederland werd op 17 april geopend in Franciscus Vlietland in Schiedam. De nieuwe verloskundigenpost is gevestigd in het ziekenhuis, maar maakt geen onderdeel uit van de ziekenhuiszorg. Het is te vergelijken met een huisartsenpost.

De verloskundigenpost is een triagecentrum waar vrouwen terecht kunnen bij eerstelijns spoedklachten tijdens de zwangerschap. Zwangere vrouwen met acute klachten melden zich eerst bij hun eigen verloskundige. In veel gevallen kunnen vrouwen gewoon weer naar huis, maar wanneer meer medisch onderzoek noodzakelijk blijkt, kan er laagdrempelig contact gelegd worden met de dienstdoende gynaecoloog en indien nodig direct doorverwezen worden naar het ziekenhuis.

Lees het bericht op de website van het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Lees meer over