Half miljoen gebruikers in vijf jaar voor BeterDichtbij

Nieuws

BeterDichtbij bestaat vijf jaar! BeterDichtbij is het digitale communicatieplatform in de zorg. Het maakt eenvoudig en veilig contact mogelijk tussen patiënten en zorgverleners en ook zorgverleners onderling. Het platform is ontstaan als initiatief van de zorgsector zelf. Op dit moment maakt een half miljoen patiënten en zorgverleners gebruik van BeterDichtbij.

Beter Dinchtbij app

Mede-eigenaar

De NVZ is sinds eind 2021 mede-eigenaar van BeterDichtbij. Onder meer om invloed te hebben in de doorontwikkeling van het platform. En om mee te werken aan één standaard voor de digitale communicatie tussen patiënt en zorgverlener.

Contact op verschillende manieren

Het contact tussen patiënt en zorgverlener via BeterDichtbij vindt op verschillende manieren plaats. Bijvoorbeeld door veilig vragen te stellen en berichtjes uit te wisselen, maar ook documenten, bestanden en foto’s.

Ziekenhuizen kunnen berichten automatisch en gebundeld versturen en het platform met bestaande zorgsystemen te integreren. Ook beeldbellen is mogelijk. Op die manier draagt BeterDichtbij bij aan de groei van hybride zorg. Dat is een belangrijke afspraak in het Integraal Zorgakkoord (IZA): in 2026 is 70% van alle zorgprocessen die daarvoor in aanmerking komen, hybride. In deze zorgprocessen worden digitale en fysieke zorg gecombineerd. 

Toekomst

BeterDichtbij heeft veel plannen voor de toekomst. Zo vindt op dit moment de uitrol van BeterDichtbij Collega plaats, voor de communicatie tussen zorgverleners onderling. De BeterDichtbij Academie ontwikkelt en deelt kennis en inspiratie over digitale en hybride zorg.

Lees meer over