Subsidieregeling versterken zeggenschap zorgprofessionals gepubliceerd

Nieuws

Het ministerie van VWS publiceerde op 25 augustus de subsidieregeling voor het versterken van zeggenschap en veerkracht van zorgprofessionals. NVZ-lidinstellingen kunnen hun aanvraag van 9 tot en met 23 september indienen via het subsidieportaal van DUS-I.

Zeggenschap en veerkracht

De subsidie is bedoeld voor initiatieven die de zeggenschap en/of veerkracht van verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders een positieve impuls geven. Er is voor 255 instellingen subsidie beschikbaar: 50.000 euro per instelling. Bij overinschrijving wordt geloot onder de organisaties die aan de subsidiecriteria voldoen. Na toekenning heeft de organisatie 1 jaar de tijd om met het actieplan aan de slag te gaan.

Criteria subsidieaanvraag

Benieuwd aan welke criteria de subsidieaanvraag moet voldoen? 
Bekijk de checklist (pdf). 
Lees op de website van DUS-I meer informatie over de aanvraag.

Doelgroep subsidie

De regeling is in eerste instantie gericht op verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders. Het kan zijn dat sommige (categorale) leden daardoor niet in aanmerking komen, omdat zij deze doelgroep niet in huis hebben. Mogelijk wordt de scope van de subsidie in een latere subsidieronde verbreed. We zullen hierover tijdig informeren.

Ga voor het volledige artikel naar de website van ZMT!

Lees meer over