Rapport: Meer dan 90% van de ziekenhuizen dreigt in de rode cijfers te komen

Nieuws

Ziekenhuizen verwachten in 2023 een explosieve kostenstijging op het gebied van personeel, energie en inflatie. 90 procent van de ziekenhuizen dreigt hierdoor in 2023 zelfs in de rode cijfers te belanden. Dit blijkt uit een onderzoek van het bureau Finance Ideas onder 56 ziekenhuizen. De NVZ roept het ministerie van VWS en zorgverzekeraars op om dit doemscenario te voorkomen.

Ziekenhuizen bevinden zich middenin de onderhandelingsfase met zorgverzekeraars voor het maken van afspraken voor het komende jaar. Uit deze onderhandelingen moet blijken op hoeveel inkomsten de ziekenhuizen in 2023 kunnen rekenen. Uit onderzoek van Finance Ideas blijkt dat deze onderhandelingen belangrijker zijn dan ooit, omdat ziekenhuizen geconfronteerd worden met een forse stijging van de kosten. 

Door de stijgende kosten van energie, personeelslasten en de inflatie dreigt 90 procent van de ziekenhuizen in 2023 in de rode cijfers te komen. Hierdoor verdwijnt ook alle ruimte om te investeren in personeel, digitalisering en duurzaamheid. NVZ-voorzitter Ad Melkert: “Een alarmerende conclusie. Ziekenhuizen hebben juist nu alle middelen nodig om te investeren in de beste zorg voor de patiënt, goede arbeidsvoorwaarden voor de zorgprofessionals en de uitvoering van het onlangs afgesloten Integraal Zorgakkoord.”

De NVZ doet een beroep op de zorgverzekeraars en op het ministerie van VWS om dit doemscenario te voorkomen. Voor 2022 heeft de minister van VWS deze week aan zorgverzekeraars meer financiële ruimte geboden. Het is nu urgent dat die ruimte in de contractering door zorgverzekeraars wordt benut. Voor 2023 zijn de zorgen nog groter. Melkert: “Wij horen van ziekenhuizen dat zorgverzekeraars zelfs de beschikbare middelen om de inflatie en stijgende loonkosten op te vangen lang niet altijd volledig willen inzetten. Dit rapport laat zien dat het zonder dit geld niet mogelijk is om de rekeningen te betalen.”

Rapportage NVZ impactanalyse kosteninflatie

Lees meer over