NVZ: Ondertekening IZa door huisartsen cruciale stap in versterken samenwerking zorgsector

Nieuws
Huisarts met patiënt

De NVZ is blij met de ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZa) door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De huisartsen spelen een belangrijke rol bij het verstevigen van de samenwerking tussen de verschillende zorgsectoren om de uitdagingen waarvoor we staan, het hoofd te kunnen bieden.

Rol huisarts cruciaal

Met de ondertekening door de huisartsen ligt de weg open om de verbindingen tussen de huisartsen, de ziekenhuizen en de overige deelnemers aan het IZa in de regio’s aan te passen aan de opgave die er ligt. Het doel is om ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en een toenemende zorgvraag de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. NVZ-voorzitter Ad Melkert spreekt over een cruciale stap. "Het is echt heel belangrijk. Samenwerken is de enige weg naar de best passende zorg voor de patiënt. De rol van de huisarts is hierbij cruciaal. Goede zorg doen we samen."

In gesprek met partijen

De ledenvergadering van de LHV nam het besluit om deel te nemen aan het IZa op 24 januari na verzamelde reacties, vragen, gesprekken met en meningen van huisartsen. De LHV gaat vanaf nu volop in gesprek met de andere partijen om de afspraken in het IZa uit te werken.

Lees meer over