NVZ: Acute zorg dicht bij de patiënt moet voorop staan

Nieuws

De Tweede Kamer spreekt op 9 november in een debat over acute zorg. De NVZ roept de Tweede Kamer in aanloop naar dit debat op om de acute zorg dicht bij de patiënt in de regio te behouden. De afspraken die gemaakt zijn in het Integraal Zorgakkoord (IZA) moeten hierbij leidend zijn, waarbij samenwerking en maatwerk in de regio voorop staan. Daarnaast wil de NVZ dat de Tweede Kamer werk maakt van de arbeidsmarkt in de zorg. Door te voorzien in voldoende loonruimte voor zorgprofessionals en de erkenning van de SEH-arts als medisch specialist.

Cijfers tonen aan: spoedketen staat onder druk

Elke burger moet kunnen rekenen op de juiste zorg, van de juiste zorgverlener, zo snel als mogelijk en op de juiste plek. Maar de spoedzorgketen staat onder druk vanwege de toenemende acute zorgvraag en de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Uit cijfers van DHD blijkt dat het aantal SEH’s in Nederland in de afgelopen vijf jaar met 10% is afgenomen, terwijl het aantal patiënten dat de SEH bezoekt niet met gelijke tred is verminderd.

Belang van zorg dicht bij de patiënt

De sluiting van een SEH heeft grote gevolgen voor een ziekenhuis en het zorgaanbod in de regio. NVZ-voorzitter Ad Melkert: "Als een SEH sluit betekent dit dat een patiënt in een acute situatie aangewezen is op andere zorgaanbieders in de regio. Bovendien kan het wegvallen van een SEH-post ook grote gevolgen hebben voor het overige zorgaanbod in een ziekenhuis en zelfs tot een hele of gedeeltelijke sluiting van een ziekenhuis kunnen leiden. Zo start bijna de helft van de klinische opnamen in een ziekenhuis met een SEH-bezoek. Met het verdwijnen van een SEH kan dus ook het overige zorgaanbod in een ziekenhuis onder druk komen te staan. Terwijl een derde van de ouderen nu al geen enkel ziekenhuis of polikliniek binnen een half uur kan bereiken zonder met de auto te gaan." 

Integraal Zorgakkoord moet leidend zijn

In het Integraal Zorgakkoord zijn afspraken gemaakt door ziekenhuizen, zorgprofessionals en zorgverzekeraars om de acute zorgketen toekomstbestendig te maken. Dit houdt onder meer in dat partijen in de Acute Zorg regio’s overeenkomen hoe ze meer kunnen gaan samenwerken, en waar noodzakelijk werkzaamheden concentreren, in het belang van de patiënt. In een recent gepubliceerde beleidsbrief lijkt de minister hier echter al een voorschot op te nemen door aan te sturen op verdere concentratie van de acute zorg. De NVZ onderschrijft het belang hiervan als het gaat om ernstige traumagevallen, maar signaleert dat het hierbij gaat om ongeveer 10% van de vraag naar acute zorg. De kwaliteit van het acute zorgaanbod voor het grote merendeel van patiënten, wordt ook bepaald door nabijheid en verdere behandeling in de eigen regio. Melkert: "De impact van veranderingen voor patiënten, zorgprofessionals en ziekenhuizen moet eerst veel beter in beeld komen voordat verdere stappen worden gezet. De minister lijkt concentratie van bovenaf te willen opleggen via de tekentafel, maar de realiteit laat zien dat verdere regiosamenwerking het belang van de patiënt het beste dient. Dat is afgesproken in het Integraal Zorg Akkoord. We vragen de minister om niet zonder overleg en afstemming verder te gaan dan wat in het IZA is afgesproken."

Loonruimte zorgprofessionals en erkenning SEH-arts

Dagelijks staan zorgprofessionals klaar om de beste zorg voor de patiënt te leveren. 
Zonder hen loopt de zorg vast. Dit geldt ook voor de acute zorg. Melkert: "De NVZ heeft in de afgelopen maanden meermaals een pleidooi gehouden voor uitvoering van het SER-advies aan de slag voor de zorg. In het bijzonder waar het gaat om het realiseren van extra loonruimte voor de middengroepen. Dit geldt natuurlijk ook voor medewerkers op de SEH. Het is onbegrijpelijk en ook contraproductief voor zijn eigen beleid dat de minister hieraan voorbijgaat." Bijzondere aandacht moet in het debat over acute zorg volgens de NVZ ook uitgaan gaan naar de SEH-artsen. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft onlangs aangegeven de spoedeisende geneeskunde niet te willen erkennen als medisch specialisme. Melkert: "Terwijl deze erkenning broodnodig is om het vak voor de artsen aantrekkelijk te houden en voldoende SEH-artsen beschikbaar te houden. Bovendien heeft de Tweede Kamer hier zelf al in 2020 via een motie om gevraagd. Het is zaak dat de minister deze motie tot uitvoering brengt en het advies van CGS niet overneemt."

Voorzitter Ad Melkert over acute zorg op BNR

NVZ-voorzitter Ad Melkert werd vanmorgen geïnterviewd door BNR. Hij uitte hier de zorgen van ziekenhuizen over de plannen van minister Kuipers. Melkert: "De inkt van het Integraal Zorgakkoord was nog niet droog of er lag al een beleidsbrief van 60 kantjes op ons bureau', zegt voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen."
Ziekenhuizen vrezen sluiting spoedeisende hulp | BNR Nieuwsradio

Lees hier de brief van NVZ aan VWS over inbreng acute zorg.

Lees meer over