Debat Acute zorg: belang van patiënten en zorgprofessionals voorop

Nieuws

De Tweede Kamer buigt zich vandaag over vraagstukken rondom de acute zorg. De NVZ stuurde voorafgaand aan dit debat een brief aan de Tweede Kamer. Hierin vragen wij aandacht voor het belang van de medewerkers in de acute zorg en het versterken van de samenwerking in de regio. Bovendien pleiten wij ervoor om in de discussie over de acute zorg rekening te houden met de gehele ziekenhuisorganisatie. Patiënten moeten in acute situaties kunnen rekenen op de snelle aanwezigheid van zorg. Ziekenhuizen voelen en nemen de verantwoordelijkheid om verbeterprocessen op gang te brengen. Het is cruciaal dat zij hierbij worden ondersteund.

Acute zorg

De Tweede Kamer heeft een grote rol bij het vaststellen van de randvoorwaarden waarbinnen de acute zorg functioneert. Wij vragen de politiek tijdens het commissiedebat te faciliteren op onder andere de volgende punten. 

Investeer in onze zorgprofessionals

Goede arbeidsvoorwaarden, flexibel roosteren en regionale samenwerking op de arbeidsmarkt zijn van groot belang. De politiek kan zorgprofessionals en zorginstellingen ondersteunen door het realiseren van voldoende loonruimte zoals aangeven in het SER-advies ‘aan de slag voor de zorg’. In het bijzonder waar het gaat om de beloning voor de middengroepen. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de SEH-arts.

Versterk samenwerking in de regio

Voor het overgrote deel van de acute zorg is het belangrijk en bewezen effectief dat de acute zorg in het nabije netwerk rondom de patiënt plaatsvindt en zorgprofessionals in de keten de patiënt en elkaar kennen. We moeten bouwen aan een regionaal netwerk voor acute zorg. Daarin werken ziekenhuizen in de regio met elkaar, maar ook met de huisartsen, GGZ, wijkverpleging.

Uitwisselen van verwijsgegevens

Voor de uitwisseling van uniforme verwijsgegevens in de acute keten geeft de richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg handvatten. De implementatie van deze richtlijn heeft middels het programma ‘Met Spoed Beschikbaar’ een forse sprong gemaakt, maar de implementatie is nog niet 100%. Wij vragen de Tweede Kamer het belang te benadrukken dat in de voorgestelde Wegiz de gegevensuitwisseling binnen de acute zorg met prioriteit wordt opgepakt.

Bekostiging op basis van beschikbaarheid

De NVZ is dan ook blij met de bestaande beschikbaarheidsbekostiging voor gevoelige ziekenhuizen. In praktijk merken wij echter dat deze beschikbaarheidsbekostiging niet automatisch wordt doorvertaald door de verzekeraars. Wij vragen de Tweede Kamer er bij de minister op aan te dringen er op toe te zien dat verzekeraars dat bedrag niet schonen in de reguliere contractering.


 

Lees meer over