Leren van elkaar: dit is waar het Maasstad Ziekenhuis staat met Samen beslissen

Nieuws

Samen beslissen staat in veel ziekenhuizen hoog op de agenda. Zo ook in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis. Hier zijn zowel beleidsmakers als zorgverleners druk bezig om samen beslissen naar een hoger niveau te tillen. Pauline Gantvoort (adviseur waardegedreven zorg), Ellen Parent (projectleider waardegedreven zorg) en Annemieke van der Padt-Pruijsten (internist hemato-oncoloog) delen hun ervaringen en geven tips.

Waardegedreven zorg verankeren

“Samen beslissen is onderdeel van waardegedreven zorg. En waar waardegedreven zorg voorheen een pijler was van de strategie van het Maasstad Ziekenhuis, is waardegedreven zorg nu het vertrekpunt voor alles wat we doen,” vertelt Pauline Gantvoort. Als adviseur waardegedreven zorg heeft ze de taak om waardegedreven zorg te verankeren in de organisatie. Dat doet ze door het gedachtegoed uit te dragen en verbindingen te maken met afdelingen die hulp nodig hebben om waardegedreven zorg te realiseren. Daarnaast laat ze afdelingen leren over toepassingen van waardegedreven zorg.

PROMs gebruiken voor samen beslissen

“We beschikken over veel data die we kunnen inzetten om onze zorgpaden te verbeteren. Dat zijn klinische data en data uit Patient Reported Outcome Measures, ook wel PROMs”, vertelt Gantvoort. De Santeon-ziekenhuizen hebben met 15 aandoeningen ervaringen opgedaan om deze verschillende data in te zetten zodat patiënten nog beter ondersteund worden in de keuzemomenten die zij tegenkomen in hun zorgpad. ”Andere afdelingen leren nu van deze ervaringen.”

Projectleider waardegedreven zorg Ellen Parent is betrokken bij het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon voor de aandoening chronische nierschade. Dit experiment is onderdeel van het landelijk programma Uitkomstgerichte Zorg. Het experiment heeft als doel ervaring op te doen met hoe je uitkomsten toepast binnen sleutelmomenten van Samen beslissen binnen de zorgpaden borstkanker, CVA en chronisch nierschade. “Daarvoor zijn ook ondersteunende tools en scholing ontwikkeld. Elk betrokken zorgpad heeft zijn eigen tools om belangrijke keuzemomenten te ondersteunen. Dit zijn bijvoorbeeld keuzehulpen, dashboards en predictiemodellen.” Uiteindelijk worden de ontwikkelde tools geïmplementeerd en uitgerold binnen de 7 Santeon-ziekenhuizen en is het de bedoeling dat deze binnen steeds meer zorgpaden gebruikt gaan worden.

Lees het volledige artikel op wg-ziekenhuizen.nl.