#Hoe: Succesfactoren module 3: St. Antonius Ziekenhuis

VIPP

Welke factoren dragen bij aan het succesvol afronden van module 3 van VIPP 5? In de reeks #Hoe blikken instellingen die inmiddels klaar zijn met module 3 terug, en delen zij hun tips en adviezen.

hoe st antonius ziekenhuis

Twan Klijn, Programmamanager VIPP 5 bij het St. Antonius Ziekenhuis, vertelt: “In het St. Antonius Ziekenhuis hebben we een stuurgroep ingericht met een vertegenwoordiging van medisch specialisten, verpleegkundigen, bedrijfsvoerend management en een afvaardiging uit de Cliëntenraad, die samen helpen om sturing te geven aan alle ontwikkelingen rondom VIPP 5. We hadden vooraf veel vertrouwen in de haalbaarheid van module 3, omdat we in onze regio al een aantal stappen hadden gezet op het gebied van data-uitwisseling – ook tussen instellingen met verschillende EPD-leveranciers. We hadden dus een goede uitgangssituatie en hebben gekeken wat er aanvullend nodig was om aan de normen van module 3 te voldoen.”

Betrokkenheid van EPD-leverancier

“Het St. Antonius Ziekenhuis maakt gebruik van het EPD van Epic, en maakte al via het Zorgplatform verbinding met ziekenhuizen die het EPD van Chipsoft gebruiken. Voor VIPP 5 zijn we ook gebruik gaan maken van Epic Care Everywhere. Door de connectie tussen Epic Care Everywhere en Zorgplatform was de benodigde uitwisseling en reconciliëring te realiseren binnen de gestelde deadlines. Zo konden we in juli 2023 het VIPP 5-programma afronden. De huidige ontwikkelingen volgen we vanuit de beheerorganisatie.

Mijn tip is om je EPD-leverancier nauw te betrekken in dit traject, het liefst zo collectief mogelijk. Er is een goede samenwerking tussen de Nederlandse Epic-ziekenhuizen. De VIPP 5-projectleiders daarbinnen stemden ook op frequente basis onderling af. We hebben samen in beeld gebracht welke softwareontwikkelingen er nodig waren om de doelen op het gebied van VIPP 5 te realiseren en hebben dat vervolgens op een eensluidende wijze bij de leverancier Epic neergelegd. Er is regelmatig en intensief overleg tussen de ziekenhuizen en Epic. Die aanpak werkt goed.”

Intensief testen

“Ook raad ik aan om ruim de tijd te nemen om alles intensief te testen. We hebben met onze samenwerkingspartner Ziekenhuis Rivierenland Tiel in de laatste fase van het traject daar veel tijd aan besteed. Daarbij betrokken we ook de EPD-leveranciers. Want hoe goed je alles ook hebt voorbereid, in de praktijk kan er toch altijd iets misgaan, en dan is het handig als je dat direct samen kunt oplossen.”

Toegevoegde waarde

“Bij de audit heeft een van onze cardiologen vanuit gebruikersperspectief laten zien hoe het uitwisselen en hergebruiken in de praktijk verloopt. Vanuit Ziekenhuis Rivierenland worden regelmatig patiënten voor een cardiologische ingreep naar ons verwezen. De cardiologen ervaren dat directe inzage in het dossier van een verwezen patiënt echt bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. Het vergemakkelijkt het doorverwijzen en de overdracht van patiënten. En voor de patiënt is het een veilig gevoel dat de specialist toegang heeft tot de belangrijke medische gegevens.

We worden de afgelopen maanden regelmatig door omliggende ziekenhuizen gevraagd of zij samen met ons mogen testen voor module 3. Dat doen we graag, want zo helpen we om ervoor te zorgen dat het VIPP-programma ook bij anderen slaagt. We willen immers dat er steeds meer instellingen met elkaar kunnen gaan uitwisselen, zodat er uiteindelijk een digitaal netwerk van informatie ontstaat.”

Lees meer over