Handreiking voor inrichten leefstijlzorgloket

Nieuws

Steeds meer ziekenhuizen zijn bezig met de inrichting van een leefstijlzorgloket, of hebben interesse in zo’n loket. Maar hoe organiseer je een leefstijl(zorg)loket voor patiënten, samen met partners in de zorg en sociaal domein? De Coalitie Leefstijl in de Zorg heeft hiervoor een praktische handreiking opgesteld. 

De handreiking is gebaseerd op de ervaringen van ziekenhuizen en experts, en gaat in op de beleidsmatige kant, de financiering en de praktische aanpak van leefstijlzorgloket. Het doel van de handreiking is om projectleiders die willen starten met een loket op weg te helpen. De handreiking geeft tips, antwoord op veelvoorkomende vragen, goede voorbeelden uit de praktijk, en gaat in op de verschillende keuzes die je kunt maken.

Leefstijlzorgloket als schakel

Een goede leefstijl kan een positieve bijdrage hebben op het effect van een medische behandeling en de algemene gezondheid. Voor veel mensen is een ziekenhuisbezoek een moment waarop ze openstaan voor het gesprek over leefstijl en eventuele gedragsverandering. Doorverwijzing naar het leefstijlzorgloket kan dan een goede vervolgstap zijn. Het leefstijlzorgloket fungeert zo als schakel van ziekenhuiszorg naar leefstijlaanbod. Uitgangspunt daarbij is altijd: mensen werken aan hun leefstijl in de thuissituatie wanneer het kan, ondersteund door het sociaal domein wanneer dat nodig is of eventueel binnen de (para)medische zorg wanneer de situatie daarom vraagt.

Geen blauwdruk

Hoewel er al meerdere leefstijlzorgloketten zijn, is er nog niet één blauwdruk van hoe zo’n loket eruit moet zien. Wel zien we in de praktijk een aantal terugkerende aspecten en vraagstukken. Bijvoorbeeld: hoe pak ik dit beleidsmatig aan, hoe zorg ik voor bemensing, financiering en een goede locatie van het loket en hoe zorg ik dat patiënten de weg weten te vinden naar het leefstijlzorgloket? De handreiking gaat in op deze vragen.

Gezamenlijk product

De handreiking is ontwikkeld door tea Praktijkimplementatie (PIEK) van de Coalitie Leefstijl in de Zorg, onder regie van Vereniging Arts en Leefstijl en de Patiëntenfederatie Nederland. De inhoud is samengesteld met experts uit de zorgpraktijk, zorgmanagement, patiëntvertegenwoordiging, onderzoek en financiering.

Meer weten? Download de handreiking

Lees meer over