Gepast gebruik in ziekenhuizen neemt grote vlucht, 82% al geïmplementeerd

Nieuws

Ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatiecentra hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet in het aanbieden van gepaste zorg aan patiënten. 82% van de onderwerpen op de implementatieagenda van het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) is inmiddels geïmplementeerd. De NVZ-leden laten daarmee zien, dat zij de omslag maken naar meer juiste zorg voor de patiënt en dat zorg die bewezen niet effectief is uit de behandelkamers verdwijnt. Zo hebben ziekenhuizen meer tijd voor zorg die bijdraagt aan de gezondheid van de patiënt.

Sjoerd Repping en John Taks tijdens het congres Zorgevaluatie op 1 juni 2023

Niet meer standaard dotteren of oorbuisjes plaatsen

Gepast gebruik betekent dat alleen die zorg wordt geleverd, die van meerwaarde is voor de patiënt.  Zorginterventies waarvan wetenschappelijk is vastgesteld dat ze geen meerwaarde hebben, en in sommige gevallen zelfs onnodig belastend zijn voor de patiënt, worden niet meer standaard aangeboden. Zo heeft zorgevaluatie duidelijk gemaakt dat stabiele patiënten met angina pectoris met optimale medicatie vaak niet meer gedotterd hoeven te worden en is het plaatsen van buisjes in de oren bij kinderen met een oorontsteking alleen nog maar onder bepaalde voorwaarden noodzakelijk. Ook is er door gepast gebruik een reductie gerealiseerd in het plaatsen van onnodige katheters en infusen. Het aantal patiënten dat - bijvoorbeeld door een delier - een vrijheidsbeperkende interventie ondergaat, is afgenomen door een beter afgestemd multidisciplinair besluitvormingsproces. Een ander voorbeeld is de behandeling van een wond aan het onderbeen dat slecht geneest: eenvoudige producten blijken beter te werken dan duurdere wondbehandelingproducten. Veel van deze aanpassingen zijn nu ingevoerd bij NVZ-leden.

Doelstelling voor de deadline behaald

In het programma ZE&GG werken patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid samen aan de bewezen beste zorg voor de patiënt. Daarmee is ZE&GG een programma van alle betrokken partijen in de Medisch Specialistische Zorg. Op basis van een gezamenlijke afspraak tussen NVZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maken de NVZ-leden elk jaar in afstemming met de zorgverzekeraar een implementatieplan om met gepast gebruik-onderwerpen aan de slag te gaan en de voorgang daarvan te monitoren.

De ambitie van alle ZE&GG-partijen is om eind 2023 meer dan 80% van de onderwerpen van de implementatieagenda geïmplementeerd te hebben. De NVZ-leden hebben deze doelstelling ruim voor de deadline behaald. Een mooie prestatie, zo benoemde John Taks (voorzitter raad van bestuur Diakonessenhuis) dit tijdens het ZE&GG-congres op 1 juni: “Ziekenhuizen zitten inmiddels op meer dan 80% implementatie. Daar ben ik echt van onder de indruk, want met de huidige schaarste in tijd en personeel is de druk op de ziekenhuizen enorm.”

Gepast gebruik-lijst uitgebreid met nieuwe onderwerpen

De lijst met onderwerpen van gepast gebruik wordt volgens een vast stramien voortdurend uitgebreid. Partijen binnen het programma ZE&GG agenderen samen welke zorg nog onderzocht moet worden op effectiviteit. Van deze zorg wordt vervolgens geëvalueerd welke zorg het beste past bij een bepaalde aandoening, situatie of patiënten. Zodra bekend is welke zorg bewezen effectief is, gaan de partijen binnen ZE&GG aan de slag om dit te implementeren op de werkvloer.

Zo is tijdens het jaarlijkse ZE&GG congres op 1 juni een nieuwe lijst met verpleegkundige aanbevelingen gepresenteerd waarvan is aangetoond dat deze niet werken of dat ze zelfs schade veroorzaken. Het is de ambitie om ook onderwerpen op het gebied van digitale zorg, dure geneesmiddelen en preventie en leefstijl te onderzoeken en te agenderen voor implementatie.  De leden van de NVZ maken op dit moment een nieuw implementatieplan, hoe zij in 2024 nieuwe onderwerpen voor gepast gebruik kunnen implementeren.

Lees meer over