Elektronische gegevensuitwisseling en platforms in de zorg

Nieuws

Waarom is het nou zo ingewikkeld om in de zorg elektronisch gegevens uit te wisselen? Terwijl dat zo essentieel is voor goede zorg? Is het de techniek, of speelt er meer? Wat kunnen en moeten bestuurders in de zorg, zorgverleners, leveranciers en de overheid doen om de uitwisseling van gegevens gemakkelijker te maken? Hoe spelen platforms daarbij een rol en wat zijn API’s eigenlijk? En waarom vindt iedereen daar iets van?

Remko Nienhuis

Over al deze vragen, en nog veel meer, praat Remko Nienhuis van Melius Health Informatics in de nieuwste NVZ-podcast Digitale Zorg: "Elektronische gegevensuitwisseling en platforms in de zorg." Nienhuis vertelt op heldere en toegankelijke manier over deze onderwerpen, die een belangrijke voorwaarde zijn om hybride zorg en juiste zorg op de juiste plek te realiseren.

De podcast is gemaakt naar aanleiding van de bijeenkomst voor bestuurders ‘Onze Digitale Horizon’, over de toekomst van digitale zorg, die plaatsvond op 11 januari.

Luisteren op spotify

Lees meer over