Eenvoudiger onderling factureren

Nieuws

Ziekenhuizen en umc’s kunnen elkaar sinds kort op een geautomatiseerde en uniforme manier facturen sturen. De nieuwe dienst Onderlinge Dienstverlening van VECOZO maakt dat mogelijk. VECOZO is het knooppunt in de uitwisseling van administratieve gegevens in de zorg. De dienst Onderlinge Dienstverlening is ontwikkeld in opdracht van de NVZ en NFU, in samenwerking met ZN/Vektis en VECOZO.

Verpleegkundigen kijken op bord Amphia

Lasten ingeperkt

Met de nieuwe dienst worden de administratieve lasten rond onderlinge dienstverlening flink ingeperkt. De onderlinge dienstverlening neemt de laatste jaren steeds meer toe, en daarmee ook de administratie die daarmee gepaard gaat. De dienstverlening neemt onder meer toe door het leveren van zorg dichtbij huis, doordat ziekenhuizen zich specialiseren en door méér (regionale) samenwerkingsvormen. Daarom is een aantal jaar geleden op initiatief van de NVZ en NFU onderzocht of het onderling facturatieproces geautomatiseerd kon worden.

Kosteloos

De dienst is kosteloos beschikbaar voor alle leden van de NVZ en de NFU. De gegevensuitwisseling voldoet aan de in de zorg belangrijke NEN 7512- en 7513-normen.

Ontregelen & implementatie

De administratieve lastenverlichting die gerealiseerd wordt door deze geautomatiseerde en uniforme manier facturen draagt bij aan de opgaven die er vanuit het IZA-ontregel de zorg liggen.

Ziekenhuizen die met de implementatie van de ODV-tool aan de slag gaan en eventueel nog vragen hebben kunnen contact opnemen met Brenda van den End via b.vandenend@nvz-ziekenhuizen.nl.

Lees meer over