Prijsindexcijfers

  • De prijsindexcijfers gaan uit van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Deze indexcijfers zijn belangrijk voor de omvang van financiële kaders, voor tarieven en prijzen.

Jaarlijks stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de loon- en prijsbijstelling vast. Deze is bedoeld om het budgettair kader zorg elk jaar met voldoende middelen te muteren voor prijsinflatie en loonkostenontwikkeling. De onafhankelijke ramingen van het CPB worden gebruikt om de hoogte hiervan vast te stellen. 

Opbouw loon- en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstelling bestaat uit een gewogen gemiddelde van: 

  • Prijsindex Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova) 60% 
  • Prijsindex Materiële kosten 30% 
  • Prijsindex Kapitaallasten 10% 

Jaarlijks wordt de loon- en prijsbijstelling voor het jaar (t) vastgesteld op basis van de voorlopige ramingen uit de Macro-Economische Verkenning (t). Omdat de loon- en prijsbijstelling pas definitief wordt vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan, vindt in het macrokader (t+1) nog een nacalculatie plaats voor het verschil tussen beiden.

Publicatieschema prijsindexcijfers

In lijn met de actualisatie van de CPB-ramingen, worden ook de ramingen voor de loon- en prijsbijstelling periodiek gepubliceerd. De eerste publicatie is in maart (t-1), op basis van de ramingen in het Centraal Economisch Plan.

  • CEP (t-1): Eerste ramingen van de prijsindexcijfers voor jaar t+1. Publicatie maart (t-1). 
  • Juni (t-1): Actualisatie onderdeel OVA voor jaar t+1. Publicatie juni (t-1). 
  • MEV (t): Tweede raming van de prijsindexcijfers voor jaar t+1. Publicatie september (t-1). 
  • Dec (t-1): Actualisatie onderdeel OVA uit tweede raming voor jaar t+1). Publicatie december (t-1). 
  • CEP (t): Definitieve prijsindexen voor jaar (t). Publicatie maart (t). 

Recente cijfers

Bekijk hier de meest recente cijfers die de NVZ heeft opgesteld.