Organogram

De NVZ is een ledenorganisatie. Het bestuur van de NVZ bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en 10 afgevaardigden van directies en raden van bestuur van de leden. Het bestuur en de leden worden ondersteund door het NVZ-bureau, dat is gevestigd in Utrecht. Het NVZ-bureau bestaat uit een directie en 3 afdelingen.

NVZ-bureau