Bijeenkomsten & trainingen

Filter op

10-09-2024
09:30 - 16:30
Jaarbeurs (Beatrixgebouw)

Cursus Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS)

De cao, waarin de arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen, kent een apart hoofdstuk ten aanzien van de medisch specialist in dienstverband. Tijdens de Cursus Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) wordt het onderscheid tussen Cao en AMS toegelicht.

13-09-2024
09:30 - 16:30
Jaarbeurs, Utrecht

Basiscursus Cao Ziekenhuizen

In de Basiscursus Cao leggen we de relatie uit tussen het Burgerlijk Wetboek en de Cao Ziekenhuizen. We gaan in op de structuur, de opbouw en het karakter van de Cao Ziekenhuizen. Inhoudelijk komen de manier van roosteren en regelingen met betrekking tot betaald verlof aan bod.

13-09-2024
10:00 - 14:00
NVZ, Winthontlaan 1, Utrecht

Kennisnet LIVE! Capaciteitsmanagement

Op 13 september 2024 vindt de 2e Kennisnet LIVE! Capaciteitsmanagement plaats. Een vervolg op de eerste bijeenkomst van 15 maart jl. waarin het thema was 'instroom in het ziekenhuis'. In deze 2e bijeenkomst besteden we aandacht aan doorstroom en uitstroom, waarbij ook de afstemming met partners in de regio van groot belang is. En bespreken we de workforceplanning in relatie tot capaciteitsmanagement. 

19-09-2024
10:00 - 11:00
Online

15e landelijke (online) Lorenz bijeenkomst

Tijdens de 15e online bijeenkomst over de Lorenz-compliancetool geeft de NVZ een update over de landelijke ontwikkeling van Lorenz. En delen gebruikers praktijkvoorbeelden over hoe zorginstellingen Lorenz (de)centraal toepassen om risicomanagement te ondersteunen. 

24-09-2024
09:30 - 17:00
De Vasim te Nijmegen

Blijf stromen!​​

Tijdens dit congres presenteren de onderzoekers de resultaten van vijf jaar onderzoek naar gedifferentieerd verpleegkundig werk  en de betekenis daarvan voor de verpleegkundige beroepsuitoefening in ziekenhuizen.