Veldnorm Toetsing en Kwaliteitsborging Zorgevaluaties van kracht

Nieuws

Sinds 1 maart 2023 is de Veldnorm Toetsing en Kwaliteitsborging Zorgevaluaties van kracht. Deze Veldnorm is een set van afspraken die helpt om de opstart en uitvoering van zorgevaluaties te versnellen en te vergemakkelijken.

Veldnorm Toetsing en Kwaliteitsborging Zorgevaluaties

Dit was de belangrijkste doelstelling vanuit het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) waarin patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid samenwerken aan de bewezen beste zorg voor de patiënt. ZE&GG heeft geïnventariseerd welke belemmeringen zorgevaluatie-onderzoekers ervaren. Daarbij kwam administratieve belasting als voornaamste struikelblok naar voren, genoemd door 77% van de bevraagde onderzoekers.

De afspraken in de Veldnorm zijn vastgesteld door alle voormalig HLA-MSZ partijen en mede tot stand gekomen met inbreng van o.a. de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), de Nederlandse Vereniging voor Medisch-Ethische toetsingscommissies (NVMETC), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het ministerie van VWS en ZonMw.

Over een jaar zal de Veldnorm geevalueerd worden om te bepalen of het inderdaad leidt tot versnelling van zorgevaluaties.

De Veldnorm is te raadplegen via de NVZ-Lorenz compliancetool voor de meer dan 2.000 actuele wet-, regelgeving en richtlijnen voor medisch specialistische zorg. Lorenz is te raadplegen via de automatische toegangslink op het portaal van je zorginstelling (toegankelijk voor NFU-, NVZ- en ZKN-leden). Lees meer over Lorenz of bekijk de Lorenz-groep op NVZ Kennisnet.