Terugblik bijeenkomst Besturing & bekostiging: hoe houden we de ziekenhuisbranche financieel fit?

Nieuws

Hoe houden we de ziekenhuisbranche financieel gezien zo fit mogelijk? Een actuele vraag die niet makkelijk op te lossen is. Uit onderzoek blijkt dat de financiële druk op ziekenhuizen oploopt NVZ: Financiële druk op ziekenhuizen loopt op | NVZ (nvz-ziekenhuizen.nl). Ook de BDO-benchmark 2023 laat zien dat ziekenhuizen de financiële slagkracht missen om te investeren in de noodzakelijke verandering van de zorgsector. Hierdoor komen de ambities van het Integraal Zorgakkoord in gevaar. 

Bijeenkomst Bekostiging en besturing 16 nov '23

Voor de NVZ is ‘besturing en bekostiging’ dan ook een van de leidende thema’s. We geven daar invulling aan door het stimuleren van kennisuitwisseling en delen van goede voorbeelden, onder meer met een online kennisnet.

Ook zijn er fysieke bijeenkomsten, zoals op 16 november de bijeenkomst Besturing & Bekostiging én Zorgverkoop. Op deze drukbezochte themadag voor het financieel kader en zorgverkopers kwam een reeks actuele onderwerpen langs. Trends, analyses en oplossingsrichtingen werden geboden aan de circa 100 deelnemers, afkomstig uit een groot aantal ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen uit het hele land. Zij kregen tekst en uitleg over regelingen en innovaties door sprekers van bureau Zanders, de NZa, het ETZ, ZN en beleidsadviseurs van de NVZ.