Samenwerking tussen werkgevers op zorgarbeidsmarkt: wanneer wel en niet?

Nieuws

Welke ruimte er is voor samenwerking tussen werkgevers op de zorgarbeidsmarkt? En welke afspraken tussen werkgevers zijn niet toegestaan? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zette het op een rij

Goede zorg doen we samen - extra

Werkgevers hebben veel ruimte voor het maken van samenwerkingsafspraken. Ze mogen bijvoorbeeld een gezamenlijke flexpool van werknemers opzetten. De werknemers zijn dan in dienst bij 1 van de werkgevers en kunnen ervoor kiezen om ook te werken voor de andere werkgever.

De ACM geeft ook aan welke afspraken niet zijn toegestaan. Zo mogen afspraken tussen werkgevers de positie en de mogelijkheden van zorgmedewerkers niet beperken. 

Vraag en antwoord
De ACM maakte een vraag- & antwoord-pagina over samenwerken op de arbeidsmarkt in de zorg. Hiermee hoopt de mededingingsautoriteit duidelijkheid te scheppen voor werkgevers, zorgmedewerkers in loondienst en zelfstandigen in de zorg.

Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg
De ACM-publicatie is tot stand gekomen met input van bestaande initiatieven gericht op regionaal werkgeverschap in de zorg. Het sluit aan bij de afspraken in de arbeidsmarktparagraaf van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het VWS-programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ) gericht op een betere balans tussen vast en flexibel personeel. 

Lees meer over