Reactie NVZ op barometer Nederlandse gezondheidszorg

Nieuws

Het onderzoek van accountants- en adviesbureau EY laat volgens de NVZ zien hoe belangrijk de volgende verkiezingen zijn. NVZ-voorzitter Ad Melkert: "De zorg staat al jaren onder grote druk. Terwijl de zorgvraag toeneemt hebben veel zorginstellingen moeite om de roosters rond te krijgen. En terwijl wij voor grote veranderopgaven staan hebben ziekenhuizen elk jaar weer veel moeite om uit de rode cijfers te blijven. Als wij niets doen dreigt een kaalslag. Daarom roepen wij het volgende kabinet op om zorg op één te zetten. En volop te investeren in de zorg en haar medewerkers. Een financieel gezonde zorgsector is noodzakelijk om voor iedereen in Nederland kwaliteitszorg te bieden en te investeren in gezonde werknemers voor een sterke economie."

De NVZ herkent de alarmerende cijfers van EY. De vergoedingen die ziekenhuizen ontvangen blijven achter bij de daadwerkelijke kosten voor arbeidsvoorwaarden, energielasten en inkoopkosten. Eerder dit jaar liet de NVZ zelf al onderzoek doen door Finance Ideas naar de situatie in de ziekenhuizen. Hieruit blijkt zelfs dat ziekenhuizen in 2023 en 2024 gezamenlijk afstevenen op een financieel tekort van € 300 tot 420 miljoen. NVZ voorzitter Ad Melkert: "Ziekenhuizen doen er alles aan om de stijgende zorgvraag aan te kunnen. Denk aan de inzet op preventie en intensieve samenwerking met de eerste lijn en ouderenzorg. Maar hiermee kunnen wij niet alle problemen oplossen. Het volgende kabinet is echt aan zet om een forse investeringsagenda vrij te maken."

De komende maanden stellen de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s vast. In aanloop naar de verkiezingen geeft de NVZ tien aanbevelingen. Zo wil de NVZ dat het volgende kabinet geld vrijmaakt voor de loonruimte van zorgprofessionals, het verduurzamen van de sector en digitalisering. Lees hier de gehele oproep van de NVZ in aanloop naar de komende verkiezingen.