Nieuwe cao ziekenhuizen tot stand gekomen

Nieuws

De leden van de FNV, CNV, NU'91 en FBZ hebben ingestemd met het cao-onderhandelingsresultaat van 27 maart 2023. Eerder deze maand stemde het NVZ-bestuur al in met de nieuwe cao, ná positief advies van de leden. Dit betekent dat er een nieuwe Cao Ziekenhuizen tot stand is gekomen. De nieuwe Cao Ziekenhuizen gaat in per 1 februari 2023 en loopt tot en met 31 januari 2025.

Nieuwe cao-teksten opstellen

Cao-partijen gaan zo snel mogelijk aan de slag met het opstellen van de nieuwe cao-teksten. Zodra deze gereed zijn en ontvangen zijn door het ministerie van SZW is de nieuwe Cao Ziekenhuizen 2023 – 2025 een feit. De nieuwe cao-bepalingen worden nader toegelicht zodra de cao-teksten gereed zijn.

Structurele loonsverhoging

In de nieuwe cao is afgesproken dat de eerste loonsverhoging van 5% plaats vindt per 1 februari 2023. Deze loonsverhoging moet dus met terugwerkende kracht worden uitbetaald. De NVZ adviseert om deze salarisbetalingen uiterlijk in de maand juni 2023 te effectueren. De salarisverwerkers hebben inmiddels aangegeven dit ook pas in juni te kunnen verwerken.

NVZ blijft zich sterk maken voor extra financiering

De NVZ is blij met de instemming van de vakbonden met het onderhandelingsresultaat. Hiermee is een mooie cao tot stand gekomen met waardering voor de medewerkers. Tegelijkertijd zijn we er nog niet: deze cao gaat de financiële mogelijkheden van de NVZ en haar leden ruim te boven. De NVZ blijft zich daarom sterk maken om nadere financiële afspraken te maken met de overheid en zorgverzekeraars.

Lees meer over