Nieuw BoZ-model klokkenluidersregeling

Nieuws
Klokkenluider

De nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders is in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet Huis voor Klokkenluiders. De vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ), waar de NVZ ook deel van uitmaakt, heeft de modelregeling voor klokkenluiders (pdf) aangepast aan de nieuwe wet.

Verschillen vorige Klokkenluiders-wet

Onder de vorige wet moest de melder aantonen dat hij een melding had gedaan, dat hij was benadeeld en dat de benadeling kwam door die melding. Volgens de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders hoeft hij alleen aan te tonen dat hij met redelijke gronden heeft gemeld en dat hij is benadeeld. De nieuwe wet gaat uit van het vermoeden dat de benadeling het gevolg is van de melding of openbaarmaking. De bewijslast ten aanzien van het verband tussen de benadeling en de melding is verschoven naar de werkgever. Het is nu aan de werkgever (die de benadelende maatregel heeft genomen) om aan te tonen dat de benadeling niet het gevolg is van de melding.

Meer informatie