Handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie

Nieuws

Het is belangrijk dat zorgprofessionals zich houden aan de geldende regels voor financiële relaties met leveranciers van medische hulpmiddelen en farmacie. De handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie handreiking is ontwikkeld om de governance van deze financiële relaties te ondersteunen. Hiermee wordt een wederzijdse transparantie tussen ziekenhuis en zorgprofessionals gerealiseerd. 

De handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie (pdf) is opgesteld door de NVZ en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Hoofdlijnen

Zowel raden van bestuur als zorgprofessionals krijgen door de aanbevolen acties:

  • Inzicht in de financiële stromen in eigen huis, waardoor zij hier sturing aan kunnen geven. Deze sturing vindt plaats op basis van interne afspraken en een heldere procesinrichting.   
  • De handreiking bevat concrete adviezen om tot wederzijds inzicht in financiële stromen te komen en een integraal integriteitsbeleid te implementeren.
  • In de handreiking wordt een aantal goede praktijkvoorbeelden beschreven, zoals de rol van inkoop bij het proces en het gebruik inkoopvoorwaarden.
  • Daarnaast wordt een voorbeeldverklaring van nevenwerkzaamheden en -inkomsten toegevoegd voor alle leden van de medische staf, dus voor zowel vrij beroepsbeoefenaren als voor medisch specialisten in dienstverband. 

Download de Handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie (pdf).