Factsheet Criteria opstellen regiobeelden en regioplannen 

Nieuws

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt om regionale samenwerking te intensiveren. Zo brengen lokale zorgpartijen gezamenlijk de regionale uitdagingen (verder) in kaart, en maken ze plannen voor passende zorg in de regio. Om te zorgen dat regiobeelden en regioplannen eenduidig worden opgesteld, zijn er landelijke criteria geformuleerd. De NVZ en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hebben deze criteria op een rij gezet in de factsheet Criteria voor het opstellen van regiobeelden en regioplannen. De factsheet biedt ook handvatten voor ziekenhuizen en medisch specialisten om hiermee aan de slag te gaan.

Goede zorg doen we samen - samenwerken

Passende zorg in de regio

Voor het organiseren van passende zorg is regionale samenwerking noodzakelijk. Ziekenhuizen en medisch specialisten hebben hierbij een belangrijke rol. Daarnaast zijn ook huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ggz-instellingen, zorgverzekeraars, gemeenten en welzijnsorganisaties betrokken. De afspraken uit het IZA over regiobeelden, regioplannen en transformatieplannen zijn op een rij gezet in de factsheet Regionale samenwerking.

Criteria regiobeeld

In iedere regio is de zorg anders georganiseerd, en iedere regio kent andere ontwikkelingen in zorgvragen en maatschappelijke uitdagingen. De eerste stap is dan ook om per regio een regiobeeld vast te stellen (of te herijken). Het regiobeeld bestaat uit:
1.    Het (verwachte) zorggebruik, de zorgvraag en zorgkosten 
2.    Het (verwachte) aanbod van gezondheidsbevordering, zorg, welzijn en ondersteuning in de regio 
3.    Een beschrijving van bestaande samenwerkingsverbanden 
4.    Conclusies op basis van de verzamelde gegevens 
Het regiobeeld moet uiterlijk 1 juli 2023 gereed zijn.

Criteria regioplan

Op basis van het regiobeeld bepalen partijen wat de belangrijkste veranderopgaven zijn voor de regio. Dit wordt samengevat in een regiobeeld en transformatieplannen. Alle partijen committeren zich aan de afspraken in het regioplan en de regio-afspraken. In het regioplan staan beschreven:
1.    De belangrijkste regio-opgaven die met prioriteit worden opgepakt
2.    Afspraken hoe de opgaven worden uitgewerkt, door welke partijen dit wordt gedaan en hoe de monitoring eruit ziet
Het regioplan moet uiterlijk 1 januari 2024 gereed zijn.

Meer weten?

Download de factsheet Criteria voor het opstellen van regiobeelden en regioplannen
Download de factsheet Regionale samenwerking

Lees meer over