Brabantse ziekenhuizen zetten SEH-verpleegkundigen flexibel in

Nieuws

Het tekort aan SEH-verpleegkundigen op de afdelingen Spoedeisende Hulp kan voor een deel worden opgevangen door ze flexibel in meerdere ziekenhuizen in te zetten. Een eerste proef bij enkele ziekenhuizen in Noord-Brabant is succesvol afgerond en krijgt een vervolg. Het uitwisselen van de verpleegkundigen zorgt er bovendien voor dat kennis en ervaringen worden gedeeld. 

Brabantse verpleegkundigen werken in flexibele schil

Het creëren van een flexibele schil geeft SEH-verpleegkundigen de kans om in verschillende ziekenhuizen te werken (binnen en naast hun arbeidscontract). Dat biedt meer uitdaging, ruimte voor ontwikkeling en levert daarmee een bijdrage aan behoud van de SEH-verpleegkundigen. 

Regionale uitwisseling kent veel voordelen

Tijdens de eerste proef hebben 5 SEH-verpleegkundigen meegewerkt op een afdeling Spoedeisende Hulp van een ander ziekenhuis. Tijdens de evaluatiebijeenkomst werd duidelijk dat deze SEH-verpleegkundigen veel voordelen zien in het regionaal uitwisselen. Zo vinden de meesten het leuk om nieuwe mensen te leren kennen, geïnspireerd te worden door andere werkwijzen en deze leerervaringen mee terug te nemen naar het eigen ziekenhuis. De SEH-verpleegkundigen zien vooral uitdagingen in het eigen maken van andere werkprocessen, het zoeken naar de juiste materialen en het werken in een ander patiëntendossier. Vakinhoudelijk geven verpleegkundigen aan de werkzaamheden probleemloos te kunnen verrichten.
7 andere SEH-verpleegkundigen draaien vanaf mei mee bij een ander ziekenhuis en zijn daarna beschikbaar voor het invullen van openstaande diensten.

Lees het volledige artikel op de site van ZMT!.

Lees meer over