Innovatief werkgeverschap

Zorgprofessionals aantrekken én klaarstomen en behouden voor de toekomst. Dat is het doel van innovatief werkgeverschap. Ziekenhuizen bieden een aantrekkelijke werkomgeving, waar zorgprofessionals goed en met plezier kunnen werken. Er is volop aandacht voor ontwikkeling, waardering en goede arbeidsomstandigheden. 
 

Strategisch HR-beleid 

Door (technologische) ontwikkelingen in de zorg verandert ook de behoefte aan medewerkers. Met strategisch HR-beleid anticiperen ziekenhuizen hierop. Ziekenhuizen bieden hun medewerkers opleidingen en ontwikkelmogelijkheden, zodat zij de transitie kunnen bijbenen. Denk aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Ook gedifferentieerd speelt een belangrijke rol. Zo zorg je dat zorgprofessionals werk doen dat aansluit bij hun vaardigheden en interesses.  

Instroom en behoud 

Ziekenhuizen zetten zich – samen met regiopartners - in voor hogere instroom en behoud van zorgmedewerkers. Onder meer met aandacht voor werkplezier, toekomstperspectief en goede arbeidsvoorwaarden. Alleen zo kunnen we de ambities voor juiste zorg op de juiste plek en waardevolle zorg waarmaken.  

Positie verpleegkundigen verbetert 

Verpleegkundigen zijn cruciaal voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Ze krijgen steeds meer verantwoordelijkheden in de behandeling van patiënten. Er zijn meer functies, zoals de regieverpleegkundige, verpleegkundig specialist en de verpleegkundig onderzoeker. De positie van verpleegkundigen verbetert, onder meer door gedifferentieerd werken en meer zeggenschap. 

Programma’s

  • ZMT! 
  • KiPZ 
  • RN2Blend 
  • CZO Flex Level 
  • Professionele zeggenschap 

Standpunten NVZ

  • Arbeidsmarkt